Podcast

Afsnit

9

Kan pædagogikken være farveblind?

Del podcast

Når pædagoger og lærere siger, at de i deres pædagogik er farveblinde – altså at de behandler børnene ens uanset hudfarve og etnicitet – så er de på afveje.

Det mener Laila Lagermann og Iram Khawaja, der igennem 20 år har forsket, skrevet og undervist om racisme, diversitet og etniske minoriteter i pædagogisk praksis.

Nu er de aktuelle med bogen ”Gode intentioner er ikke nok”, der vil gøre op med en række myter, som de mener fagprofessionelle kæmper med i pædagogisk praksis, når det handler om racisme, diversitet, etnicitet, kultur og religion.

I et nyt afsnit af podcasten PERSPEKTIV fortæller de om deres bog, og så giver de en lang række anbefalinger til, hvordan man som lærer eller pædagog kan arbejde med det, de kalder kritisk farvebevidst pædagogik.

”Det handler om, at man som lærer eller pædagog anerkender, at der er forskel. Vi skal anerkende, at der er indbyggede strukturelle ulighed i børn og unges muligheder for at klare sig godt i skolen og samfundet. Og at de uligheder også handler om børn med minoritetsbaggrund,” siger Laila Lagermann i podcasten.

Hun fortsætter:

”Så handler det om, at man i sin undervisning eller i dagtilbud har fokus på noget, som eleverne kan spejle sig i. Det er med til at opbygge børnenes selvværd, når de kan se, at det genkender jeg hjemme fra mig selv. Og så handler det om ’vinduer’ i forhold til at præsentere elever og børn for noget, som ikke umiddelbart er noget, man genkender fra sig selv, men hvor man kan kigge ind i andres verdener. Og hvor man i det kan få øje på, at selvom det umiddelbart ser forskelligt ud, så er det måske ikke så forskelligt fra det, jeg kender fra mig selv,” siger Laila Lagermann.

Sæt antiracisme på dagsordenen i skolen

Én af de myter, som forfatterne skriver om – og taler om i podcasten – er myten om, at der ikke findes racisme i Danmark. Det er en myte, som de mener er aftagende, men den er stadig med til at vende fokus væk fra, at den findes både på individuelt og strukturelt plan, mener de.

De opfordrer derfor skoler til at sætte antiracisme på dagsordenen med en strategi på samme måde som mobning.

”Der skal være nogle antiracistiske strategier på skoler og institutioner. Det er der mange andre steder i verdenen. Netop fordi man tager udgangspunkt i, at racisme er et grundvilkår. Og derfor skal vi også på en eller anden måde have nogle strategier for, hvordan vi håndterer det,” siger Iram Khawaja.

Etniciteten er ikke problemet

En anden af de myter, som forfatterne ønsker at gøre op med, lyder: ”Det er de minoritetsetniske børn, der er problemet.” Og det er en myte, som de begge ser udbredt i samfundet og i skolesystemet.

”Det handler om, at man forsøger at placere forklaringen hos det enkelte barn, og dermed, når man placerer forklaring hos det enkelte barn eller unge, så bliver det også vedkommendes ansvar. Så man bliver problembærer, og det, man bærer på, er måske bare etniciteten, fordi det er etniciteten, der bliver gjort til problemet. Selvfølgelig skal vi have fokus på det unikke barn, men i det fokus sker der nogle gange en kortslutning, hvor vi går fra at have fokus på det enkelte barn til at sige, at forklaringen på det enkeltes barns adfærd er etnicitet og kulturel baggrund. Den forskydning betyder, at man ikke får set på de strukturelle rammer,” siger Iram Khawaja, og Laila Lagermann supplerer:

”Det er ikke bare noget, der kun gør sig gældende i forhold til minoritetselever. Det er noget, vi også ser med alle mulige andre problematikker. Skolefravær har jeg været meget optaget af. Når børnene ikke kommer i skole, så spørger vi: ”Hvad er det, der er galt med børnene, når de ikke kommer i skole?” I stedet for at kigge på, hvad der er galt med rammerne. Hvad er det, der bliver valgt fra i skolen? Det er det samme med unge og stress. I stedet for at spørge: Hvorfor går de unge ned? så spørger vi: Hvordan kan vi reparere den enkelte? Men for mig udelukker det ene ikke det andet. Man bør gøre begge dele,” siger Iram Khawaja.

Hør mere i podcasten, hvor de også giver deres bud på, hvordan man som lærer og pædagog kan arbejde med den kritisk farvebevidste pædagogik.

I podcasten omtaler vi en film om kritisk farvebevidst pædagogik. Den finder du her.

Og en podcast om mønsterbrydning, som du finder her.

Medvirkende

Laila Lagermann og Iram Khawaja

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

FØLG Socialt Indblik