social debat
MGL0128 sh finish

Knud Aarup

Knud Aarup er fhv. direktør for
Socialstyrelsen, konsulent og debattør

KLUMME

Undskyld, fordi vi ikke værner om jeres historie

Stat og kommuner har ansvar for mennesker med fysiske, psykiske eller sociale problemer. Det er samfundets forpligtelse at sikre ordentlige vilkår for disse grupper, og derfor er det på sin plads at sige undskyld, når samfundet har svigtet sin opgave.

KLUMME

Udsatte og sårbare borgere på bosteder betaler prisen for galoperende inflation

Der er behov for omgående landspolitisk handling i forhold til det specialiserede socialområde, hvis ikke de historisk høje energiomkostninger og de stigende leveomkostninger skal medføre en forringet service til udsatte og sårbare borgere og en afspecialisering af området.

laust westtoft web

Laust Westtoft

Laust Westtoft er politisk
chefrådgiver på socialområdet