Podcast

Afsnit

1

Der skal ske noget – med Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet

Del podcast

”Der skal ske noget, og der kommer til at ske noget.”

Så klart lyder budskabet fra Camilla Fabricius, socialordfører for Socialdemokratiet, i første afsnit af podcasten ”Monica møder magten”. I podcastserien møder Monica Lylloff, fra bevægelsen #enmillionstemmer, de mennesker, der har magten over den danske social- og handicappolitik.

”Jeg er drevet af forandring. Jeg er her for at skabe en bedre verden for de mennesker, der har brug for det. Det er det grundlæggende vigtige for mig. Så når vi taler om det specialiserede socialområde, og handicapområdet, så handler det jo om, at det, vi ser, det kan vi godt gøre bedre,” siger Camilla Fabricius.

I programmet medgiver Camilla Fabricius behovet for bedre og mere specialiserede tilbud til mennesker med handicap. Og behovet for, at borgerne får den hjælp, de har krav på.

Hvornår og hvordan der sker noget, er mindre klart. Men en kommende politisk aftale om specialeplanlægning mener hun vil få en afgørende betydning for området.

”Når specialeplanlægning er centralt, så er det, fordi vi har kunnet se, hvad det har skabt på sundhedsområdet. Siden kommunalreformen i 2007 har vi set, at kommuner har trukket borgere hjem fra specialiserede tilbud. Problemet er jo, at når man skal have forskellige typer af kompetencer til forskellige typer af handicap, så kan man ikke være lige god til det hele. Så det, at vi har peget på en specialeplanlægning, det mener jeg faktisk er med til at skubbe på den lange bane. Det vil betyde en markant forbedring for mennesker med handicap. Så jeg synes faktisk, det er ret stort,” siger Camilla Fabricius.

For Monica Lylloff er det dog vigtigt at vide, om den specialisering allerede skal ske ved visitationen til hjælpen.

”Dem, der skal sidde og træffe afgørelsen, skal have samme viden om det enkelte handicap. Så er det tanken at samle visitationskompetencen, eller er det stadig den enkelte kommune, der skal sidde og opbygge den samme viden om alle handicaps,” spørger Monica Lylloff.

”Vi er jo på ingen måder færdige med at forhandle. Så der er jo også noget i vores snak her, jeg kan tænke over. Ja, jeg skal i hvert fald være sikker på, hvad der er bedst i forhold til visitationsprocessen. Fordi fint nok, at vi har tilbuddene til borgerne, og at vi har personalet, men vi skal også have de rigtige mennesker de rigtige steder hen. Så point taken. Det får jeg noteret og tager med,” siger Camilla Fabricius, der også ser et stort behov for en kulturændring i måden, handicaps bliver betragtet og talt om ude i kommunerne.

Man siger jo ikke, at fordi der bliver født flere børn, så sprænger de budgettet. Altså den retorik, vi har om, at det specialiserede socialområde eksploderer og er en gøgeunge, der tager af noget andet. Udsatte borgere, hjemløse på gaden, mennesker med handicaps, de er en del af vores velfærdssamfund, og de skal prioriteres på lige fod med andre i velfærdssamfundet. Jeg synes ikke, det er ok, at man taler om de mennesker, der har brug for hjælp, som nogle, der sprænger budgetterne,” siger Camilla Fabricius.

Efter samtalen var det en positiv Monica Lylloff, der forlod Christiansborg,

Jeg synes faktisk, at det var rigtig positivt. Jeg kan godt lide at kunne sidde ansigt til ansigt og drøfte et område, som har været tysset ned i så mange år, hvilket Camilla Fabricius også sagde. At det er på tide, at det virkelig bliver italesat, at der skal ske nogle forandringer. Nu må vi jo så bare se, om hendes intentioner kan udføres i praksis. Om det er politik og snak, eller om der er en fast vilje, som kommer til at medføre forandringer på det her område,” siger Monica Lylloff.

Lyt selv med til dialogen i podcasten.

Næste program kommer 15. september og er med Kirsten Normann Andersen (SF), der er sundhedsordfører og formand for Folketingets Social- og Ældreudvalg.

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

FØLG Socialt Indblik