fbpx
Vold
Hun vil bruge fiktionen til at skabe en dybere forståelse af vold mod kvinder
I over 20 år har Lisa Holmfjord som socialrådgiver hjulpet kvinder, der har været udsat for overgreb. Som forfatter vil hun skabe forståelse for overgrebs komplekse psykologi. Det er ikke, fordi man i udgangspunktet er offer, at man bliver udsat for overgreb. Det er overgrebet, der gør ofrene til ofre, slår hun fast. Og samfundets opfattelse af overgreb og ofre har afgørende indflydelse på, hvordan domstole og myndigheder forholder sig, argumenterer hun.
29. februar 20249 min læsning
Mennesker med levede erfaringer skal dele deres historier i medierne. Men det kræver dialog om etikken
Når mennesker med levede erfaringer står frem i medierne, bidrager de med en vigtig og nødvendig indsigt. Men hvordan passer vi som medier bedst på de mennesker, der stiller sig frem med deres sårbare historier? Lev Uden Vold har sammen med fem andre organisationer udgivet ”8 gode råd til journalister om vold i nære relationer”, der skal styrke de etiske overvejelser. Dansk Journalistforbund hilser rådene velkomne.
8. februar 20248 min læsning
Hjælp til voldsramte kvinder skaber det fundament, der skal til for ikke at gå tilbage til volden
Et netværk med andre kvinder og en fast frivillig at mødes med. Eller en arkitekt, der hjælper med at gøre den nye bolig til et hjem. Med indsatserne Q-net og Fra Bolig til Hjem lykkes det Røde Kors at hjælpe voldsudsatte kvinder med at finde fodfæste efter et ophold på krisecenter. For Vilja betød Q-net, at hun fandt et forbillede og genvandt troen på, at hun kunne skabe nye relationer.
18. januar 202415 min læsning
Voldsramte kvinder står alene, når de forlader krisecenteret. Flere af dem ender på krisecenter igen og igen
Hver fjerde kvinde på landets kvindekrisecentre er genganger. Tre måneder efter et ophold på et krisecenter har hver tredje kvinde igen været udsat for vold. Hjælp og støtte i overgangen fra krisecenter til egen bolig kan hjælpe kvinderne til at holde sig fri af volden, men da hjælpen ikke er lovpligtig, må mange af kvinderne kigge langt efter den.
11. januar 202413 min læsning
Dorte erkendte først barndommens psykiske vold, da hun kom på krisecenter efter et voldeligt forhold
Lige så lang tid Dorte kan huske tilbage, har hun lidt af angst og depressioner. Og det har været svært for hende at føle sig tryg i relationer. Der skulle et voldeligt forhold og et ophold på krisecenter til, før hun forstod, at hun havde været udsat for psykisk vold i barndommen, og at det havde trukket spor op igennem hendes ungdom og ind i voksenlivet. I dag kæmper hun for at være foregangseksempel for sin treårige søn.
12. oktober 202315 min læsning
Vold går i arv, viser ny undersøgelse. Men arven kan brydes
Vold i barndomshjemmet øger risikoen for partnervold senere i livet. Men den negative arv kan brydes. Det slår en stor undersøgelse fra Lev Uden Vold fast. Undersøgelsen peger på, at blandt andet kærlige voksne, fællesskab og det at forstå, at volden ikke er normal, kan mindske risikoen for, at man selv ender som voldsudøver eller offer for volden. Mødrehjælpen, der i mange år hjulpet forældre og børn, der lever eller har levet i familier med vold, nikker genkendende til de forebyggende faktorer.
5. oktober 202312 min læsning
Opsporing af vold i hjemmet starter med et ændret børnesyn
Når børn og unge opsøger krisecenteret Joannahuset, fortæller flere af dem, at det føles som sidste udvej. Hvert andet barn og ung, der opsøger krisecenteret, har været udsat for fysisk eller psykisk vold, og ofte har de forgæves forsøgt at råbe både kommune og andre voksne op. Det fortæller Jette Wilhelmsen, der er leder og stifter af Danmarks eneste krisecenter for børn og unge. Hun mener, at nøglen til at få øje på de børn, der er udsat for vold i hjemmet, ligger i at lytte til dem – at undersøge, hvad der ligger bag det, de siger og gør og tage dem alvorligt.
15. juni 20235 min læsning
Voldsramte børn overses – lærere og pædagoger skal klædes bedre på til at få øje på dem
Lærere og pædagoger kan spille en afgørende rolle for, at voldsudsatte børn får tidlig hjælp. Men mange af de børn, der udsættes for vold i hjemmet, går under radaren i skoler og fritidsordninger. Det viser en rapport fra Børns Vilkår, der udkommer i dag. I både Børns Vilkår og organisationen Lev Uden Vold mener man, at lærere og pædagoger skal klædes langt bedre på til at få øje på og handle på mistanke om vold.
27. april 202311 min læsning
Vold i nære relationer: ”Jeg blev nedbrudt af volden, men samtidig var der en tryghed i den. Jeg har altid kendt volden”
Manipulation. Kontrol. Trusler og fysisk fastholdelse. Der skulle et ophold på et mandekrisecenter og en række psykologsamtaler til, før det gik op for Emil, at han havde været udsat for fysisk og psykisk vold i flere forhold. Hans egen baggrund som først offer for vold og mobning – og siden afhængighed af selv at udøve hård vold – har spillet en stor rolle for, at han endte som voldsudsat, forstår han i dag. Nu vil han gerne råbe andre mænd op.
16. februar 202316 min læsning
Blind vinkel spænder ben for forebyggelsen af æresrelateret vold
Æresrelateret vold udspringer ofte af komplekse sociale konstellationer. Skal politi og sociale myndigheder blive bedre til at forebygge og håndtere volden, skal de særligt have blik for de dilemmaer og roller, som mændene kan have som fx både udøvere af og ofre for den æresrelaterede vold, råder Jeppe Schmidt, der er antropolog og konsulent hos Østjyllands Politi.
2. februar 20238 min læsning
Vold i nære relationer: ”Det kan føles som et voldsomt knæk i mandigheden”
Kontrol. Manipulation. Bid, skub eller seksuelle ydmygelser. Vold i nære relationer har mange former og oftest store konsekvenser for den udsatte. Men mens kvinder, der ender på krisecenter pga. vold i deres nære relation, har ret til psykologhjælp, gælder det samme ikke for mænd. En forsøgsordning hos Lev Uden Vold peger på, at behovet for psykologhjælp hos de voldsudsatte mænd er stort. Mange af dem kæmper sammen med skam og skyld med en følelse af tabt mandighed, som kan være svær at sætte ord på.
5. januar 202311 min læsning
Der er brug for at nuancere forståelsen af seksualiseret vold, hvis vi skal kunne hjælpe ofrene
Ofte tænker vi på seksuelle overgreb som en enkeltstående hændelse. Og kun hvis offeret har råbt høj eller reageret fysisk, mener vi, at der er tale om modstand. Vores forståelse af den seksualiserede vold og ofrenes reaktioner er alt for snæver – og det kan stå i vejen for, at ofrene heler og kommer videre. Sådan lyder det fra Katrine Bindesbøl Holm Johansen, der er chefkonsulent hos Lev Uden Vold, og som står bag en ny undersøgelse, der skal bidrage til at nuancere forståelsen af den seksualiserede vold.
10. november 202211 min læsning
Kriminaliseringen af psykisk vold udfordrer politiets måde at tænke efterforskning på
Forbuddet mod psykisk vold i nære relationer er et vigtigt skridt i forhold til at stoppe partnervold, men det udfordrer samtidig politiets efterforskning. Man skal dokumentere gentagende krænkende handlinger og et uligevægtigt forhold – og oftest er der få fysiske beviser. Sådan lyder det fra Sofia Kjær, der er konsulent på Station Bellahøj og en del af det specialiserede team, der arbejder for, at man bliver bedre til at forstå og efterforske den psykiske vold hos Københavns Politi.
13. oktober 202211 min læsning
Tre år efter, at psykisk vold blev strafbart, lader både anmeldelser, sigtelser og tiltaler vente på sig
Det er tre år siden, at et forbud mod psykisk vold blev skrevet ind i straffeloven. Men både anmeldelser, sigtelser og tiltaler lader vente på sig. Dels ved mange ikke, at det er psykisk vold, de er udsat for – eller de er bange for de konsekvenser, en anmeldelse kan få, og dels har politiet brug for hjælp til at forstå og efterforske den psykiske vold, lyder det fra både direktør for organisationen Danner, Mette Marie Yde, og advokat Helle Hald.
6. oktober 202212 min læsning
Naturen stabiliserer voldsramte kvinder og børn
Jord mellem hænderne, regndråber på kinden eller iskoldt vand på kroppen. I Krisecenteret Danner bruges naturen til at vække instinkter og sanser – og til at genskabe de fortællinger, som kvinderne har mistet i de voldelige forhold.
23. april 20217 min læsning

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev

Du får god, seriøs og konstruktiv journalistik i form af artikler og podcasts. Direkte i din indbakke hver uge.