fbpx
Børn & unge | Psykiatri | KUNST | Integration | Hjemløshed | Beskæftigelse | Klummer

Børn kommer i klemme, når reglerne følges – og inddragelse mangler

Alt for sjældent bliver der lyttet til barnets egne ønsker, skriver Anne Kappelgaard Bove. Hun oplever som bisidder for udsatte børn og unge hos Børns Vilkår, at børnene efterlyser venlighed og et menneskeligt ansigt i behandlingen af deres sag. Og i mange undersøgelser peger børnene og de unge selv på, at bare et glimt af et menneskeligt ansigt i systemet ville gøre en stor forskel for dem.
14. september 20233 min læsning

Vi skal have stjerner og forbilleder blandt pædagoger, socialrådgivere og SOSU’er

Medarbejderne i socialsektorens praksis skal være langt mere synlige i den offentlige debat. Skal vi løse udfordringerne både for borgerne og med rekrutteringen, skal vi have de medarbejdere, der står med hverdagens udfordringer og løsninger på banen. Vi har brug for deres viden og perspektiver. Og brug for, at de viser deres store betydning for borgerne og samfundet. Desværre virker det, som om virksomheder og offentlige myndigheder har pakket dem væk af frygten for mediernes dårlige omtale. I stedet bliver samtalen overladt til forskere, eksperter og ledere. Derfor inviterer Socialt Indblik nu til åbent redaktionsmøde for at få succeshistorier fra praksis.
7. september 20237 min læsning

Kommunens tilbud er angiveligt fint, men desværre er jeg forkert

Som borgere får vi at vide af systemet – det kan fx være psykiatrien, handicapområdet i kommunen eller jobcenteret – at de gerne vil hjælpe os. Problemet er bare, at det, vi bliver tilbudt, i mange tilfælde ikke er en hjælp, skriver Emma Katrine Lyng Svensson, der introducerer et nyt ord: Pseudohjælp. Hun forklarer her, hvad det er, og hvad konsekvenserne er.
10. august 202311 min læsning

Unges mistrivsel: Vi skal tage det, de unge siger, alvorligt

Unges trivsel, mentale sundhed, skolegang og uddannelses-og fremtidsvalg står lige nu højt på den politiske dagsorden. Men de unge, det handler om, får sjældent en fælles stemme, og de inviteres ikke indenfor som reelle vidensaktører. Anna Mollerup og Sussi Maack fra SUS – Socialt Udviklingscenter giver her nogle konkrete bud på, hvad der går galt, og hvordan vi kan inddrage de unge stemmer.
1. juni 20237 min læsning

Vi er stadig bekymrede for de unge med dobbeltdiagnoser

En ny politisk aftale vil skabe et nyt integreret tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser. Ifølge aftalen vil i alt ca. 9.200 blive omfattet af det nye tilbud. Men aftalen gælder ikke unge under 18 år eller fx unge med autisme. Det er bekymrende, og derfor er der behov for handling, skriver Susanne Pihl Hansen og Trine Ry, der er projektledere i UngeAlliancen.
30. maj 20234 min læsning

Pædagoger passer ikke børn, de understøtter menneskers udvikling

Danmark skriger efter pædagoger. Samtidig er der færre og færre, der søger ind på uddannelserne. Og de studerende, der faktisk kommer ind, har et svagere fagligt udgangspunkt end for ti år siden. Flere undersøgelser fortæller samstemmende, at kvaliteten er for lav i institutionerne. Hvis ikke vi styrker pædagoguddannelsen nu, så står vi om få år med en stor regning både økonomisk og menneskeligt.
25. maj 20238 min læsning

Vi har brug for at diskutere, hvad et velfærdssamfund er 

Hvis ikke vi får taget en diskussion om, hvad et velfærdssamfund er, og hvilke værdier det bygger på, så kan vi ikke navigere i det ekspertvælde, som politikerne lige nu har sat til at forvalte vores fælles velfærd. Er borgernes rettigheder fundamentale i forståelsen af velfærd? Skal vi investere mere i socialsektoren, når vi ved, at vi kan redde liv og livskvalitet? Før vi diskuterer rammerne og økonomien, skal vi som samfund sætte retningen og værdierne. Det gør vi gennem demokratisk samtale – ikke ekspertrapporter.
16. maj 202314 min læsning

Hvis unge ikke passer ind i fællesskaberne, så må vi skabe fællesskaber, der passer til de unge

Når Idrætsprojektet i København arbejder for, at isolerede unge kommer tilbage i positive fællesskaber, er et af initiativerne e-sport. Robin Vickery, Fjerde Sektor Rådgivning og Dorte Bukdahl, partner i Mobilize Strategy Consulting har været med til e-sportstræning for at forstå, hvordan sporten kan bygge bro fra lukkede gamerværelser til professionelle træningsfaciliteter med whiteboards og samarbejdsøvelser.
4. maj 20238 min læsning

Vi skal have mere socialt entreprenørskab i samfundet, hvis vi vil skabe et inkluderende fritidsliv for alle børn og unge

Mange børn og unge, hænger ud derhjemme eller på gaden, når de har fri fra skole. De går ikke til fritidsaktiviteter i foreninger og klubber, ligesom deres familier heller ikke er en del af foreningslivet. Som samfund har vi en stor opgave, hvis flere børn skal blive en del af foreningslivet. Vi tror, at nøglen ligger i det sociale entreprenørskab, og at vi som kommuner og organisationer skal til at arbejde på nye måder.
27. april 202312 min læsning

Pædagogfaget skal tilbage til pædagogerne og børnene

Dannelsen, omsorgen og opdragelsen er skrevet ud af officielle pædagogiske målsætninger. I stedet har læring, kompetenceoptimering og adfærdsreguleringer taget over som indbegrebet af alle pædagogiske processer. Det sker især, fordi pædagogikken er reduceret til et rent uddannelsesprojekt, hvor pædagogisk tænkning og praksis er erstattet af snævre metodestyrede indsatser, midlertidige projekter med kortsigtede effekter, tidsstyrede pædagogiske opgaver og underfinansierede pædagogiske løfter.
13. april 20237 min læsning

Fri os fra integration

Når Ahmad bliver arbejdsløs, bliver det som regel set som et integrationsproblem, mens Allans arbejdsløshed bliver set som et arbejdsløshedsproblem. Når lille Murad har fravær i skolen, bliver han set som ”ikke integreret” i det danske samfund, men lille Hans bliver set som ”ikke inkluderet” i skolen. Mørkøjede kvinders kamp for ligestilling bliver genstand for en debat om kultur og religion og adskilles fra majoritetens kvindekamp. Og jeg kunne fortsætte.
5. april 202311 min læsning

Fællesskabet skal skabes af civilsamfundet– ikke psykiatrien

Der er behov for indgående og forpligtende samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet, hvis vi skal skabe fællesskaber, der kan forebygge og bekæmpe de udfordringer, der leder til og fastholder mennesker i psykisk mistrivsel og dermed til belastning af det psykiatriske system. Psykiatrien skal styrkes, men der er også brug for at styrke civilsamfundets fællesskaber og lette adgangen til dem. Vi gentager fortidens fejl, hvis vi laver totalinstitutioner, der adskiller sårbare borgere fra vores fælles samfundsliv og fastholder dem i udsathed.
5. januar 20236 min læsning

Vi har en historisk mulighed for at gøre op med hjemløshed

Ambitionerne om at gøre op med hjemløshed spirer mange steder i landet, og nogle kommuner er allerede godt i gang med Housing First, som ved den seneste hjemløsetælling har vist stort potentiale. Men det kan være en udfordring at omlægge en kompleks indsats. Hjemløsereformen, som forhåbentlig snart bliver vedtaget af det nye folketing, kan heldigvis bane vejen for den lokale omlægning. Det er nu tid til at forberede arbejdet, og det findes der heldigvis gode råd til.
7. december 20227 min læsning

Undskyld, fordi vi ikke værner om jeres historie

Stat og kommuner har ansvar for mennesker med fysiske, psykiske eller sociale problemer. Det er samfundets forpligtelse at sikre ordentlige vilkår for disse grupper, og derfor er det på sin plads at sige undskyld, når samfundet har svigtet sin opgave.
1. september 20226 min læsning

“Har du prøvet med en kop te?”

Jeg tror, at en del af problemet er, at man som psykiatrisk patient nærmest per automatik mister noget af sin troværdighed i sundhedsvæsnet. Hvis det skal blive bedre, kræver det, at der sættes målrettet ind på at skabe en kulturændring, skriver Emma Katrine Lyng Svensson i et debatindlæg.
29. august 20229 min læsning

ADHD-foreningen: Vi kan ikke vente længere

På blot et år er ventetiden i psykiatrien fordoblet således, at et menneske med mulig ADHD/ADD skal vente i op til 84 uger på udredning. Altså 588 dage for at få første møde med den private psykiater. Hvordan kan vi tillade en så uværdig opførsel overfor mennesker? spørger ADHD-foreningens direktør Camilla Louise Lydiksen.
25. august 20223 min læsning

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev

Du får god, seriøs og konstruktiv journalistik i form af artikler og podcasts. Direkte i din indbakke hver uge.