fbpx
Hvorfor er udsathed og mistrivsel aldrig en hastesag?
Så kom endnu en syltekrukke på hylden hos regeringen. Denne gang er det den såkaldte Specialeplan for handicapområdet. Igen må man konstatere, at det tempo, som sagtens kan iværksættes på andre politiske områder, nærmest ikke omfatter social- og handicapområdet. Her haster det tilsyneladende aldrig.
8. februar 20247 min læsning
Alle børn har ret til det skoletilbud, der er det rigtige for dem
Skulle vi først og fremmest ikke begynde på at hjælpe de børn og unge, der har det svært i folkeskolen, på den måde der er bedst for dem, i stedet for at tromle dem i et korstog om, at folkeskolen skal kunne rumme alle børn og unge. Sådan skriver Trine Schaldemose, der er chef for politik og analyse i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud. Hun opfordrer til at se på det enkelte barn og barnets behov frem for økonomi og ideologi.
8. februar 20244 min læsning
Mestringsforløb bør være en del af beskæftigelsesindsatsen for voksne med ADHD
Fordomme og misforståelser om ADHD leder alt for ofte til både ydmygende og nedværdigende håndtering af personsager i det offentlige – fx at ADHD kan fikses med medicin og meditation, skriver debattør Fie Vesterled, som først som 40-årig blev diagnosticeret med ADHD. Det er både en god økonomisk og medmenneskelig investering at tilbyde mestringsforløb som en del af beskæftigelsesindsatsen, argumenterer hun.
25. januar 20245 min læsning
Politisk debat må ikke overskygge socialfagligheden i Housing First
Det langsigtede mål i den nye hjemløsereform, hvor Housing First står centralt, er, at borgeren ud fra egen bolig kan opnå social inklusion. Skal Housing First lykkes på sigt for den enkelte borger, skal der sikres en helhedsorienteret, gennemgående socialfaglighed i sagsarbejdet og i den pædagogiske indsats, skriver Kirsten Trans, der er partner hos HousingFirstDanmark.
4. januar 20246 min læsning
Plejefamiliernes Landsforening: Dårlig sagsbehandling og cool cash bliver sat over barnets tarv
Det er alarmerende og triste tal, at hver tredje anbringelse i en plejefamilie slår fejl, og lige så oprørende er det, at hver femte anbringelse på en døgninstitution må afbrydes, skriver Inge Neander, formand for Plejefamiliernes Landsforening, som kalder manglen på plejefamilier uholdbar. Hun mener, at det ville give mere stabile anbringelser og fremfor alt god udvikling og trivsel hos flere anbragte børn, hvis plejefamilierne blev understøttet langt mere end i dag.
21. december 202313 min læsning
”Behandlingen nedbrød mig yderligere. Jeg længtes efter varme og omsorg, som er spiseforstyrrelsens værste fjende”
Det er fatalt og ødelæggende, at behandlingen af spiseforstyrrelser bygger på rigide regler og sanktioner, mener tidligere patient og jurist Hanne Miris Møller. Behandlingen af nedbrudte og sårbare mennesker med en svær spiseforstyrrelse bør ikke bygge på principper og hårdhed, men på værdier som medmenneskelighed, venlighed, respekt, omsorg og nærvær, som kan skabe et trygt fundament i den enkelte og i behandlingen. For omsorg er spiseforstyrrelsens værste fjende, mener hun.
14. december 202315 min læsning
Tidligere anbragt: Forherligelse af plejefamilier er ude af trit med virkeligheden
Når vi forherliger plejefamilien, er det et forsøg på at normalisere anbringelsen. Vi glemmer bare, at anbringelse i familiepleje er alt andet end normalt. Vi taler om at være anbragt i en familie. Om Familie-pleje. Pleje-familie. Det er, som om familie opvejer for ordet pleje. Vi bliver nødt til at se nærmere på kvaliteten i anbringelsen. Måske skal vi forsøge at udvide vores horisont og skabe hybride anbringelsesformer. For anbragte børn fortjener mere og bedre.
30. november 20239 min læsning
Vi skal alle blive bedre til at spotte OCD
Der er stadig for mange OCD-ramte, der går alt for længe med en ubehandlet OCD, skriver Søren Rossé Segel, der er formand for OCD-foreningen. Han peger her på øget viden og større åbenhed om OCD som afgørende for, at lidelsen bliver opdaget og den OCD-ramte kan opsøge den rette behandling.
23. november 20237 min læsning
Vi skal give de unge med dobbeltdiagnoser en chance. Her er fem anbefalinger til at undgå at overse de unge
At regeringen har planer om lettilgængelige kommunale tilbud til børn og unge, er et godt og vigtigt tiltag. Men gruppen af børn og unge med dobbeltdiagnoser risikerer stadig at blive afvist og vurderet uden for målgruppen, frygter medlemmer af UngeAlliancens Repræsentantskab. De giver her fem konkrete anbefalinger til et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.
16. november 20235 min læsning
Her er tre afgørende steder, vi skal sætte ind, hvis vi vil fremtidssikre velfærden i kommunerne
Et større blik for økonomi end mennesker kan måske hjælpe kommunerne her og nu, men på den lange bane frygter jeg, at det blot er som at tisse i bukserne for at holde varmen. Det skriver direktør i Landsorganisationen for sociale tilbud, LOS, Mads Roke Clausen. For ikke at give den rette hjælp til børn, unge og voksne, der har brug for det sociale sikkerhedsnet, er ikke et stærkt velfærdssamfund værdigt, skriver han.
5. oktober 20234 min læsning
Børn kommer i klemme, når reglerne følges – og inddragelse mangler
Alt for sjældent bliver der lyttet til barnets egne ønsker, skriver Anne Kappelgaard Bove. Hun oplever som bisidder for udsatte børn og unge hos Børns Vilkår, at børnene efterlyser venlighed og et menneskeligt ansigt i behandlingen af deres sag. Og i mange undersøgelser peger børnene og de unge selv på, at bare et glimt af et menneskeligt ansigt i systemet ville gøre en stor forskel for dem.
14. september 20233 min læsning
Vi skal have stjerner og forbilleder blandt pædagoger, socialrådgivere og SOSU’er
Medarbejderne i socialsektorens praksis skal være langt mere synlige i den offentlige debat. Skal vi løse udfordringerne både for borgerne og med rekrutteringen, skal vi have de medarbejdere, der står med hverdagens udfordringer og løsninger på banen. Vi har brug for deres viden og perspektiver. Og brug for, at de viser deres store betydning for borgerne og samfundet. Desværre virker det, som om virksomheder og offentlige myndigheder har pakket dem væk af frygten for mediernes dårlige omtale. I stedet bliver samtalen overladt til forskere, eksperter og ledere. Derfor inviterer Socialt Indblik nu til åbent redaktionsmøde for at få succeshistorier fra praksis.
7. september 20237 min læsning
Kommunens tilbud er angiveligt fint, men desværre er jeg forkert
Som borgere får vi at vide af systemet – det kan fx være psykiatrien, handicapområdet i kommunen eller jobcenteret – at de gerne vil hjælpe os. Problemet er bare, at det, vi bliver tilbudt, i mange tilfælde ikke er en hjælp, skriver Emma Katrine Lyng Svensson, der introducerer et nyt ord: Pseudohjælp. Hun forklarer her, hvad det er, og hvad konsekvenserne er.
10. august 202311 min læsning
Unges mistrivsel: Vi skal tage det, de unge siger, alvorligt
Unges trivsel, mentale sundhed, skolegang og uddannelses-og fremtidsvalg står lige nu højt på den politiske dagsorden. Men de unge, det handler om, får sjældent en fælles stemme, og de inviteres ikke indenfor som reelle vidensaktører. Anna Mollerup og Sussi Maack fra SUS – Socialt Udviklingscenter giver her nogle konkrete bud på, hvad der går galt, og hvordan vi kan inddrage de unge stemmer.
1. juni 20237 min læsning
Vi er stadig bekymrede for de unge med dobbeltdiagnoser
En ny politisk aftale vil skabe et nyt integreret tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser. Ifølge aftalen vil i alt ca. 9.200 blive omfattet af det nye tilbud. Men aftalen gælder ikke unge under 18 år eller fx unge med autisme. Det er bekymrende, og derfor er der behov for handling, skriver Susanne Pihl Hansen og Trine Ry, der er projektledere i UngeAlliancen.
30. maj 20234 min læsning
Pædagoger passer ikke børn, de understøtter menneskers udvikling
Danmark skriger efter pædagoger. Samtidig er der færre og færre, der søger ind på uddannelserne. Og de studerende, der faktisk kommer ind, har et svagere fagligt udgangspunkt end for ti år siden. Flere undersøgelser fortæller samstemmende, at kvaliteten er for lav i institutionerne. Hvis ikke vi styrker pædagoguddannelsen nu, så står vi om få år med en stor regning både økonomisk og menneskeligt.
25. maj 20238 min læsning
Vi har brug for at diskutere, hvad et velfærdssamfund er 
Hvis ikke vi får taget en diskussion om, hvad et velfærdssamfund er, og hvilke værdier det bygger på, så kan vi ikke navigere i det ekspertvælde, som politikerne lige nu har sat til at forvalte vores fælles velfærd. Er borgernes rettigheder fundamentale i forståelsen af velfærd? Skal vi investere mere i socialsektoren, når vi ved, at vi kan redde liv og livskvalitet? Før vi diskuterer rammerne og økonomien, skal vi som samfund sætte retningen og værdierne. Det gør vi gennem demokratisk samtale – ikke ekspertrapporter.
16. maj 202314 min læsning
Hvis unge ikke passer ind i fællesskaberne, så må vi skabe fællesskaber, der passer til de unge
Når Idrætsprojektet i København arbejder for, at isolerede unge kommer tilbage i positive fællesskaber, er et af initiativerne e-sport. Robin Vickery, Fjerde Sektor Rådgivning og Dorte Bukdahl, partner i Mobilize Strategy Consulting har været med til e-sportstræning for at forstå, hvordan sporten kan bygge bro fra lukkede gamerværelser til professionelle træningsfaciliteter med whiteboards og samarbejdsøvelser.
4. maj 20238 min læsning
Vi skal have mere socialt entreprenørskab i samfundet, hvis vi vil skabe et inkluderende fritidsliv for alle børn og unge
Mange børn og unge, hænger ud derhjemme eller på gaden, når de har fri fra skole. De går ikke til fritidsaktiviteter i foreninger og klubber, ligesom deres familier heller ikke er en del af foreningslivet. Som samfund har vi en stor opgave, hvis flere børn skal blive en del af foreningslivet. Vi tror, at nøglen ligger i det sociale entreprenørskab, og at vi som kommuner og organisationer skal til at arbejde på nye måder.
27. april 202312 min læsning
Pædagogfaget skal tilbage til pædagogerne og børnene
Dannelsen, omsorgen og opdragelsen er skrevet ud af officielle pædagogiske målsætninger. I stedet har læring, kompetenceoptimering og adfærdsreguleringer taget over som indbegrebet af alle pædagogiske processer. Det sker især, fordi pædagogikken er reduceret til et rent uddannelsesprojekt, hvor pædagogisk tænkning og praksis er erstattet af snævre metodestyrede indsatser, midlertidige projekter med kortsigtede effekter, tidsstyrede pædagogiske opgaver og underfinansierede pædagogiske løfter.
13. april 20237 min læsning
Fri os fra integration
Når Ahmad bliver arbejdsløs, bliver det som regel set som et integrationsproblem, mens Allans arbejdsløshed bliver set som et arbejdsløshedsproblem. Når lille Murad har fravær i skolen, bliver han set som ”ikke integreret” i det danske samfund, men lille Hans bliver set som ”ikke inkluderet” i skolen. Mørkøjede kvinders kamp for ligestilling bliver genstand for en debat om kultur og religion og adskilles fra majoritetens kvindekamp. Og jeg kunne fortsætte.
5. april 202311 min læsning
Fællesskabet skal skabes af civilsamfundet– ikke psykiatrien
Der er behov for indgående og forpligtende samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet, hvis vi skal skabe fællesskaber, der kan forebygge og bekæmpe de udfordringer, der leder til og fastholder mennesker i psykisk mistrivsel og dermed til belastning af det psykiatriske system. Psykiatrien skal styrkes, men der er også brug for at styrke civilsamfundets fællesskaber og lette adgangen til dem. Vi gentager fortidens fejl, hvis vi laver totalinstitutioner, der adskiller sårbare borgere fra vores fælles samfundsliv og fastholder dem i udsathed.
5. januar 20236 min læsning
Flere

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev

Du får god, seriøs og konstruktiv journalistik i form af artikler og podcasts. Direkte i din indbakke hver uge.