fbpx
Mads Roke Clausen: Lad os insistere på kvaliteten og fagligheden, når vi udvikler socialområdet
Noget, der har undret og ærgret mig i forløbet om både magtanvendelseslovgivningen og den store handicapaftale, er, at der ikke har været et større fokus på ledelsen på de sociale tilbud. Det skriver direktør i Landsorganisationen for sociale tilbud, Mads Roke Clausen, der, på trods af at dele af lovforslaget om magtanvendelsesreglerne i sidste øjeblik blev fjernet, advarer mod at læne sig tilbage.
27. juni 20245 min læsning
Velfærden skal reddes i fællesskab
Det er ikke nok at skrue op for ressourcerne, hvis vi skal problemerne i velfærdssamfundet til livs. Der skal systemforandringer til. Men der er risiko for, at vi i jagten på nye løsninger gør ondt værre. Sådan skriver Boris Lauritzen, der er daglig leder i Foreningen Outsideren. Vi har brug for hinanden på tværs af sektorer og fagområder, hvis vi skal skabe bæredygtige veje for fremtidens velfærd, mener han.
20. juni 20247 min læsning
Er det købmanden og præsten, der skal opdrage børnene?
Vi skal gentænke fællesskabet og tage mere fælles ansvar for at give børn en tryg opvækst. Mange af rollemodellerne er ved at drukne i bureaukrati, handleplaner og dokumentationskrav, og det er ikke befordrende for en lokal, engageret indsats båret af nærhed, nærvær, tolerance og empati. Det skriver Henrik Appel, adm. direktør i virksomheden Memox.
23. maj 20244 min læsning
Vi er trætte af at være bange
Vi er trætte af at bruge så mange kræfter på at være bange for vores nærmeste, vores medarbejdere og generelt for fremtiden for mennesker med handicaps. Sådan skriver Christian Holm, pårørende til datter på et bosted, og Martin Godske, adm. direktør i Habitus. De beskriver i en fælles kronik, hvordan politiske udmeldinger gør dem bange igen og igen.
18. april 202420 min læsning
Kogebog for naturintegreret socialt arbejde
Naturen kan spille en afgørende rolle i socialt arbejde med unge. Den kan give nye personlige erkendelser, vigtige samtaler, aktive fællesskaber og faglig læring – alt sammen nøgler til at styrke det sociale arbejde. Men det er ikke nok blot at rykke pædagogikken ud i skoven, skriver forfatterne. De argumenterer for, at der skal mere til for at udvikle en egentlig social naturfaglighed. I en ny rapport, der udkommer i dag, har de identificeret seks centrale principper, som kommuner og organisationer kan gribe fat på, når de vil forene socialt arbejde med natur.
11. april 202411 min læsning
Vi griber alt for hurtigt til kultur, når vi skal forklare sociale problemer
Når socialarbejdere møder borgere med en minoritetsetnisk baggrund, er der en tendens til, at de først søger efter kulturelle forklaring på borgerens adfærd. Sådan skriver Shadman Salih, der er socialrådgiver og cand.soc. i socialt arbejde. Han efterlyser i denne kronik, at vi i sociale indsatser i højere grad ser på den enkelte borger eller families situation frem for at søge en kulturel forklaring.
4. april 20249 min læsning
FADD: Magtanvendelse er ikke socialpædagogik – magtanvendelse er, når socialpædagogikken ikke slår til
Et nyt lovforslag, der vil udvide hjemlerne til magtanvendelse på det specialiserede børne- og ungeområde, går stik imod barnets lov. Sådan skriver Charlotte Møller Pedersen og Tore Kargo fra FADD, Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge. De mener, at de to lovsæt har modsatrettede signaler og virkemidler, og de opfordrer til, at lovforslaget skrottes, og at der inddrages viden og erfaringer fra praksis og faglighed.
27. marts 20244 min læsning
”Vi kan alle klare noget, men ingen kan klare alt”
Psykiatrien hverken kan eller skal løse problemerne i miljøet omkring børnene. Vi glemmer denne del, når vi står med et barn, der er gået i stå. Vores egen uro giver tunnelsyn, så vi kun kan se symptomet på, at noget har forandret sig, men ikke hvad og hvorfor. Sådan skriver Pernille Juul Darling, ph.d., der er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Hun slår her til lyd for, at vi går mere nysgerrigt og åbent til værks, når vi skal finde årsagerne til mistrivsel blandt børn og unge.
14. marts 20249 min læsning
”Det undrer mig, at naturens potentiale i forhold til at reducere angst og depression ikke kommer langt mere i spil”
Naturen har et stort potentiale i forhold til at reducere mentale lidelser, men til forskel fra mange andre lande anerkender vi i Danmark ikke naturen som en del af den forebyggende og rehabiliterende indsats. Naturen som ressource i sundhedsindsatser bør indtænkes i en samlet strategi for den mentale sundhed i befolkningen, mener Dorthe Varning, der forsker i sammenhængen mellem naturen og menneskers fysiske, mentale og sociale sundhed.
29. februar 20246 min læsning
Hvorfor er udsathed og mistrivsel aldrig en hastesag?
Så kom endnu en syltekrukke på hylden hos regeringen. Denne gang er det den såkaldte Specialeplan for handicapområdet. Igen må man konstatere, at det tempo, som sagtens kan iværksættes på andre politiske områder, nærmest ikke omfatter social- og handicapområdet. Her haster det tilsyneladende aldrig.
8. februar 20247 min læsning
Alle børn har ret til det skoletilbud, der er det rigtige for dem
Skulle vi først og fremmest ikke begynde på at hjælpe de børn og unge, der har det svært i folkeskolen, på den måde der er bedst for dem, i stedet for at tromle dem i et korstog om, at folkeskolen skal kunne rumme alle børn og unge. Sådan skriver Trine Schaldemose, der er chef for politik og analyse i LOS – Landsorganisationen for sociale tilbud. Hun opfordrer til at se på det enkelte barn og barnets behov frem for økonomi og ideologi.
8. februar 20244 min læsning
Mestringsforløb bør være en del af beskæftigelsesindsatsen for voksne med ADHD
Fordomme og misforståelser om ADHD leder alt for ofte til både ydmygende og nedværdigende håndtering af personsager i det offentlige – fx at ADHD kan fikses med medicin og meditation, skriver debattør Fie Vesterled, som først som 40-årig blev diagnosticeret med ADHD. Det er både en god økonomisk og medmenneskelig investering at tilbyde mestringsforløb som en del af beskæftigelsesindsatsen, argumenterer hun.
25. januar 20245 min læsning
Politisk debat må ikke overskygge socialfagligheden i Housing First
Det langsigtede mål i den nye hjemløsereform, hvor Housing First står centralt, er, at borgeren ud fra egen bolig kan opnå social inklusion. Skal Housing First lykkes på sigt for den enkelte borger, skal der sikres en helhedsorienteret, gennemgående socialfaglighed i sagsarbejdet og i den pædagogiske indsats, skriver Kirsten Trans, der er partner hos HousingFirstDanmark.
4. januar 20246 min læsning
Plejefamiliernes Landsforening: Dårlig sagsbehandling og cool cash bliver sat over barnets tarv
Det er alarmerende og triste tal, at hver tredje anbringelse i en plejefamilie slår fejl, og lige så oprørende er det, at hver femte anbringelse på en døgninstitution må afbrydes, skriver Inge Neander, formand for Plejefamiliernes Landsforening, som kalder manglen på plejefamilier uholdbar. Hun mener, at det ville give mere stabile anbringelser og fremfor alt god udvikling og trivsel hos flere anbragte børn, hvis plejefamilierne blev understøttet langt mere end i dag.
21. december 202313 min læsning
”Behandlingen nedbrød mig yderligere. Jeg længtes efter varme og omsorg, som er spiseforstyrrelsens værste fjende”
Det er fatalt og ødelæggende, at behandlingen af spiseforstyrrelser bygger på rigide regler og sanktioner, mener tidligere patient og jurist Hanne Miris Møller. Behandlingen af nedbrudte og sårbare mennesker med en svær spiseforstyrrelse bør ikke bygge på principper og hårdhed, men på værdier som medmenneskelighed, venlighed, respekt, omsorg og nærvær, som kan skabe et trygt fundament i den enkelte og i behandlingen. For omsorg er spiseforstyrrelsens værste fjende, mener hun.
14. december 202315 min læsning
Tidligere anbragt: Forherligelse af plejefamilier er ude af trit med virkeligheden
Når vi forherliger plejefamilien, er det et forsøg på at normalisere anbringelsen. Vi glemmer bare, at anbringelse i familiepleje er alt andet end normalt. Vi taler om at være anbragt i en familie. Om Familie-pleje. Pleje-familie. Det er, som om familie opvejer for ordet pleje. Vi bliver nødt til at se nærmere på kvaliteten i anbringelsen. Måske skal vi forsøge at udvide vores horisont og skabe hybride anbringelsesformer. For anbragte børn fortjener mere og bedre.
30. november 20239 min læsning
Vi skal alle blive bedre til at spotte OCD
Der er stadig for mange OCD-ramte, der går alt for længe med en ubehandlet OCD, skriver Søren Rossé Segel, der er formand for OCD-foreningen. Han peger her på øget viden og større åbenhed om OCD som afgørende for, at lidelsen bliver opdaget og den OCD-ramte kan opsøge den rette behandling.
23. november 20237 min læsning
Vi skal give de unge med dobbeltdiagnoser en chance. Her er fem anbefalinger til at undgå at overse de unge
At regeringen har planer om lettilgængelige kommunale tilbud til børn og unge, er et godt og vigtigt tiltag. Men gruppen af børn og unge med dobbeltdiagnoser risikerer stadig at blive afvist og vurderet uden for målgruppen, frygter medlemmer af UngeAlliancens Repræsentantskab. De giver her fem konkrete anbefalinger til et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.
16. november 20235 min læsning
Her er tre afgørende steder, vi skal sætte ind, hvis vi vil fremtidssikre velfærden i kommunerne
Et større blik for økonomi end mennesker kan måske hjælpe kommunerne her og nu, men på den lange bane frygter jeg, at det blot er som at tisse i bukserne for at holde varmen. Det skriver direktør i Landsorganisationen for sociale tilbud, LOS, Mads Roke Clausen. For ikke at give den rette hjælp til børn, unge og voksne, der har brug for det sociale sikkerhedsnet, er ikke et stærkt velfærdssamfund værdigt, skriver han.
5. oktober 20234 min læsning
Børn kommer i klemme, når reglerne følges – og inddragelse mangler
Alt for sjældent bliver der lyttet til barnets egne ønsker, skriver Anne Kappelgaard Bove. Hun oplever som bisidder for udsatte børn og unge hos Børns Vilkår, at børnene efterlyser venlighed og et menneskeligt ansigt i behandlingen af deres sag. Og i mange undersøgelser peger børnene og de unge selv på, at bare et glimt af et menneskeligt ansigt i systemet ville gøre en stor forskel for dem.
14. september 20233 min læsning
Vi skal have stjerner og forbilleder blandt pædagoger, socialrådgivere og SOSU’er
Medarbejderne i socialsektorens praksis skal være langt mere synlige i den offentlige debat. Skal vi løse udfordringerne både for borgerne og med rekrutteringen, skal vi have de medarbejdere, der står med hverdagens udfordringer og løsninger på banen. Vi har brug for deres viden og perspektiver. Og brug for, at de viser deres store betydning for borgerne og samfundet. Desværre virker det, som om virksomheder og offentlige myndigheder har pakket dem væk af frygten for mediernes dårlige omtale. I stedet bliver samtalen overladt til forskere, eksperter og ledere. Derfor inviterer Socialt Indblik nu til åbent redaktionsmøde for at få succeshistorier fra praksis.
7. september 20237 min læsning
Kommunens tilbud er angiveligt fint, men desværre er jeg forkert
Som borgere får vi at vide af systemet – det kan fx være psykiatrien, handicapområdet i kommunen eller jobcenteret – at de gerne vil hjælpe os. Problemet er bare, at det, vi bliver tilbudt, i mange tilfælde ikke er en hjælp, skriver Emma Katrine Lyng Svensson, der introducerer et nyt ord: Pseudohjælp. Hun forklarer her, hvad det er, og hvad konsekvenserne er.
10. august 202311 min læsning
Flere

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev

Du får god, seriøs og konstruktiv journalistik i form af artikler og podcasts. Direkte i din indbakke hver uge.