Podcastserier fra Socialt Indblik

Monica

I podcasten ”Monica møder magten” går Monica Lylloff fra bevægelsen #enmillionstemmer i dialog med de mennesker, der har magten over socialområdet i Danmark.

nyt boernesyn

Hvordan kan man i institutioner, opholdssteder, skoler eller for den sags skyld i hjemmet praktisere et børnesyn, der tager udgangspunkt i, at børn gør det godt, hvis de kan.

Kasseret

I Danmark findes der cirka 13.000 børn, der er anbragt uden for hjemmet. Gennem interviews med forældre til anbragte børn får du et indblik i en verden, der ofte er skjult af forældrenes skam og skyldfølelse.

Forråelsen

Forråelse kan ske alle steder. Og alle er i risiko for forråelse. Det er et af budskaberne fra Dorthe Birkmose, der er med som ekspert i alle 6 afsnit af ”Forråelsens ansigter”.

SI desocialeivaerksaettere

Hvordan skaber vi nye indsatser og løsninger for udsatte og sårbare mennesker? Det sætter Socialt Indblik fokus på i podcastserien De sociale Iværksættere.