Artikel

Housing First hjælper unge aarhusianere ud af hjemløshed

unge hjemløshed

På tre år er antallet af unge hjemløse i Aarhus næsten halveret. Housing First og fokus på, at hjemløshed ikke bare er et boligproblem, men også et socialt problem, har skubbet i den rette retning, vurderer udviklingskonsulent i Aarhus Kommune, Marianne Damsgaard.

Af Eva Frydensberg Holm

eva@socialtindblik.dk

Tegning: Sille Jensen

sj@socialtindblik.dk

8. september 2022

Del artikel

Siden 2019 er antallet af hjemløse aarhusianere faldet med en tredjedel. Og det er særligt de unge, der er kommet ud af hjemløshed, viser dugfriske tal fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. I 2019 levede 172 aarhusianere under 25 år i hjemløshed. I dag er antallet nede på 95.

I Aarhus Kommune har man siden hjemløsestrategien i 2009 haft fokus på principperne i Housing First. Dvs. at man hurtigst muligt tilbyder den unge hjemløse en bolig og herfra støtter ham eller hende i forhold til praktiske såvel som sociale udfordringer.

Ifølge udviklingskonsulent i sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune, Marianne Damsgaard, er det netop kommunens stærke satsning Housing First, der har fået antallet af unge hjemløse til at falde markant. Det har nemlig betydet, at man har fået fokus på, at hjemløshed ikke bare er et boligproblem, men også et socialt problem.

”Med Housing First har vi erkendt, at det at komme ud af hjemløshed ikke kun handler om bolig og støtte. Det er bolig, støtte, job, uddannelse og fællesskab. Det er det, vi tror på er væsentligt for at have et godt liv, og det er det, vi forsøger at indarbejde i vores indsatser,” siger Marianne Damsgaard.

Bump på vejen har fintunet indsatsen

Men der skulle gå nogle år, før kommunen for alvor fik Housing First til at virke. Blandt andet det at få samspillet mellem bolig, beskæftigelse og støtte til at fungere var i de første år udfordrende. Og så manglede der boliger.

”Vi havde simpelthen ikke boligmassen til at kunne lægge direkte om til Housing First. Siden har vi arbejdet rigtig meget med at lave nogle gode aftaler med boligorganisationerne her i Aarhus. Vi har blandt andet fået en særlig adgang til ungdomsboliger og til de mindre og billigere boliger, men jeg vil stadig sige, at manglen på billige boliger er en af de største udfordringer for Housing First. Lige nu har vi en masse boliger i Aarhus. Vi har også boliger, der står tomme, men de er for dyre,” siger Marianne Damsgaard.

At de første år var udfordrende, betød, at hjemløsetallet steg i Aarhus, også blandt de helt unge. Det har løbende fået kommunen til at afprøve nye veje og sætte nye mål. Et af målene var at halvere hjemløsheden for unge mellem 18 og 24 år inden 2024. Og det glæder Marianne Damsgaard, at det nu næsten er lykkes.

Afprøvning af nye boformer

I de senere år har kommunen særligt har haft fokus på at justere på, hvilken støtte de tilbyder de unge, når de flytter i egen bolig. Desuden tester kommunen løbende forskellige boformer.

Blandt andet etablerede man for et par år siden UK-home på det tidligere patienthospital i Aarhus. Her er 12 hjemløse unge flyttet ind sammen med 12 unge studerende. UK-Home er knyttet til ungdomskulturhuset, der ligger ved siden af, og på kollegiet tager en social vicevært sig af alle de 24 unge.

Aarhus Kommune har også indgået et samarbejde med Den Sociale Investeringsfond om et tilbud til de mest udsatte unge i Aarhus. Her arbejder et fast team hele vejen rundt, dvs. både i forhold til bolig, sociale problemstillinger og beskæftigelse.

”Det er unge, som vi har haft svært ved at trække ind og få en tillidsfuld kontakt til. Det er unge, der ofte kommer direkte fra gaden fra vores opsøgende medarbejdere. Nu forsøger vi at køre med et fast team og høj medarbejdernormering,” fortæller Marianne Damsgaard.

Hun vurderer, at samarbejdet med Den Sociale Investeringsfond har givet kommunen mulighed for at prøve nogle idéer af, man måske ellers ikke havde kunnet satse på.

”Måske har vi kunnet se, at her kunne der måske være noget, der virkede, men ikke haft pengene. Nu får vi muligheden for at prøve det af,” siger hun.

Sidste år indgik regeringen en aftale med KL, der blandt andet gør det muligt at søge om midlertidigt tilskud til huslejen, når hjemløse skal have en bolig. Marianne Damsgaard håber, at det kan hjælpe til at reducere antallet af unge hjemløse yderligere:

”Det betyder, at vi kan begynde at søge om huslejetilskud til denne gruppe og dermed bruge nogle af de almene små boliger.”

FAKTA

Housing First

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager bostøtte.

Det er en grundopfattelsen i Housing First, at boligen er en basal menneskeret. Det er derfor vigtigt at sikre boligsituationen for at skabe den tryghed, der er en forudsætning for at forbedre livsbetingelserne og skabe sociale netværk for mennesker med psykisk sygdom, misbrug osv.

Borgeren får intensiv social bostøtte, når han/hun flytter i egen bolig. Denne støtte tager udgangspunkt i en af de tre evidensbaserede metoder: Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT). Hvilken metode, der bruges, afhænger af kompleksiteten af borgernes støttebehov.