Artikel

Handicaptalsmand ser store problemer for retssikkerheden i Grønland: Ny handicapbevægelse vil have borgernes historier frem i lyset

Anja Hynne Nielsen, handicaptalsmand i Grønland

Anja Hynne Nielsen er handicaptalsmand i Grønland. Foto: Tilioq

Alt for mange grønlændere med handicap får ikke den hjælp, de har behov for og er berettigede til, mener handicaptalsmand i Grønland, Anja Hynne. Og problemet er skjult bag et stort mørketal, mener hun. Med inspiration fra den danske bevægelse #enmillionstemmer vil en række organisationer i Grønland derfor skabe en ny borgerbevægelse, der skal skabe opmærksomhed om vilkårene for mennesker med handicap i Grønland.

16. maj 2023

Af Niels Svanborg

niels@socialtindblik.dk

Foto: Tilioq

”10.000 stemmer” hedder en nystartet og tværgående borgerbevægelse, der med vidnesbyrd fra grønlandske borgere skal fortælle om udfordringer og problemer med retssikkerheden og hjælpen til mennesker med handicap i Grønland. Bevægelsen er inspireret af den danske borgerbevægelse #enmillionstemmer, der startede som en bevægelse på Facebook med blandt andre Monica Lylloff i spidsen.

Netop Monica Lylloff er denne uge i Grønland for at deltage i både en konference om bedre løsninger for mennesker med handicap samt i et seminar, hvor handicapbevægelserne skal arbejde sammen om den nye borgerbevægelse.

Initiativtager er Anja Hynne Nielsen, der er handicaptalsmand i Grønland. Det er en uafhængig talsmandsinstitution, der blandt andet skal sikre, at FN’s handicapkonvention bliver overholdt i Grønland. Herudover oplyser handicaptalsmandsinstitutionen borgerne om deres rettigheder og giver mulighed for borgerhenvendelser.

”Vi taler med mennesker, som selv lever med handicap eller er pårørende til personer med forskellige former for handicap. Et gennemgående tema i henvendelserne er frustration over ikke at blive forstået, ikke at blive taget hånd om og ikke at få den hjælp, man har brug for og ret til,” siger Anja Hynne Nielsen, der har været handicaptalsmand siden december 2021.

Målet med den nye bevægelse er derfor at samle både kræfter og historier på tværs af både bevægelser og landet.

”Vi er allerede klar med Facebooksiden og har netop skrevet de første vidnesbyrd, som fortæller historier om manglende hjælp og problemer med retssikkerhed for mennesker med handicap. Vi håber, at mange vil gå ind og dele deres historier, så vi får noget synlighed. Der er mange, der giver op i systemet, når de ikke får hjælp. De kender måske ikke handicapforeningerne, har ikke penge til at være medlem eller måske orker de bare ikke mere. Vi har behov for at få de stemmer frem. Også fordi det er vigtigt at vise, at vi er mange, og at andre kæmper med de samme problemer,” siger Anja Hynne Nielsen.

Groenland 2
Monica Lylloff og Anja Hynne Nielsen, handicaptalsmand i Grønland. Foto: Tilioq

Diskutere løsninger

Bevægelsen lanceres samme dag som en konference om, hvordan handicapområdet kan styrkes i Grønland, og tanken er, at dagen sætter fokus på både borgernes historier om problemer og udfordringer, men også at der bliver diskuteret løsninger.

Udover handicaporganisationerne samler konferencen ministre, departementschefer, socialforvaltningerne og socialrådgivere. Her skal der både fortælles konkrete vidnesbyrd om, hvordan mennesker med handicap oplever virkeligheden, og der skal diskuteres løsninger, fortæller Anja Hynne Nielsen.

”Vi har historier klar, som vi håber, at de grønlandske politikere vil tage med og lytte til. Men vi håber også, at vi får en konference, hvor vi kan diskutere løsninger på tværs af fagligheder og på tværs af geografi. Det har vi behov for,” siger Anja Hynne Nielsen.

Én indgang for borgerne

Hun ser flere udfordringer for handicapområdet i Grønland. Én af udfordringerne er, at der er så få uddannede socialrådgivere på handicapområdet i Grønland. En analyse fra den grønlandske socialrådgiverforening har tidligere vist, at der er stor mangel på uddannede socialrådgivere i kommunerne. Således er der i alt 231 socialrådgiverstillinger i kommunerne, hvoraf kun 77 af stillingerne er besat af uddannede socialrådgivere.

”Det handler om flere ting. Dels er der noget med geografi, hvor socialrådgiverne sidder meget spredt over et stort geografisk område, men det handler også om både ressourcer og viden. Mange socialrådgivere mangler viden, og selvom der bliver holdt kurser i handicaplovgivningen, så er det meget langsommeligt. En anden problematik er, at vi her i Grønland har overtaget lovgivning og struktur fra Danmark, og det er jo ikke nødvendigvis sådan, at det passer til Grønland. Så vi lægger blandt andet op til at finde løsninger, hvor borgere uanset handicap i bygden eller byen kan gå til én person, der skaber kontakten til der, hvor man skal have hjælp,” siger Anja Hynne Nielsen og nævner et eksempel:

”Der har i de grønlandske medier været beskrevet en sag om en pige med skolevægring, hvor der har været ni underretninger igennem fem år, uden der er reageret fra myndighedernes side, så pigen og moderen ikke har fået hjælp. Ingen har reageret trods underretninger. Så hvordan sikrer vi, at det ikke sker igen, og at der bliver grebet ind allerede ved den første underretning? Den historie fortæller, at det er vigtigt med én kontakt. Og på konferencen vil vi netop gerne inspirere til nye løsninger, så vi kan gribe mennesker med handicap hurtigt og med den rigtige hjælp,” siger Anja Hynne Nielsen.

Konferencen vil særligt stille skarpt på nye, konkrete løsninger i Grønland og på, hvad det betyder at sætte individet i fokus i dets eget liv.

”Vi har brug for, at vi skaber rammer og politik, der først og fremmest har individet i fokus – frem for systemet. Lige nu taber vi alt for mange borgere i processer omkring sagsbehandlingen. Vi har behov for at gøre op med vores system, der sidder fast i en forældet silotænkning.”

Du er måske også interesseret i

No posts