Afsnit: 62

Hvorfor trigger det viljestærke barn os? Om enneagrammet i et børneperspektiv

”Det viljestærke barn kan trigge mange pædagoger, fordi der nemt kan opstå en masse magtkampe i mødet med det barn, hvor vi som professionelle ender med at tænke, at det her barn ikke skal køre rundt med mig. Så er det, vi selv bliver enormt ufleksible, selvom vi selv ønsker, at barnet skal trænes i noget fleksibilitet,” siger Anja Kristine Hvidberg Olsen om en af de børnetyper, som er en del af enneagrammet for børn.

Forrige afsnit af ”Pædagogisk kvarter” handlede et børneperspektiv på det særlige enneagram, som er et tolkningssystem af personlighedstyper. Der er ni personlighedstyper i enneagrammet, og Mettstine Hattesen og Jakob Florentz Horn har udviklet et enneagram for børn med ni børnetyper, som kan hjælpe med at forstå det enkelte barn og barnets samspil med både andre børn og pædagoger.

I dette afsnit taler vi om to af de ni børnetyper. Det viljestærke barn, som Anja Kristine Hvidberg Olsen altså mener særligt kan trigge mange pædagoger, og så det fredsommelige barn, der kan have en helt anden effekt på pædagogerne.

”Det fredsommelige barn kan vække en vis bekymring hos det pædagogiske personale, for det er et barn, som personalet gerne vil have toner mere frem i sit eget lys, siger fra og får afgrænset sig og ikke lader sine grænser overskride. Så her kan der være nogle nye veje i at hjælpe barnet med at træde mere tydeligt frem, men også have en respekt og et nådigt blik for, hvad det er barnet viser os,” siger Anja Kristine Hvidberg Olsen.

For Mettstine Hattesen og Jakob Florentz Horn skal enneagrammet for børn ses som en metode, som handler om at blive mere opmærksom på det enkelte barn og den tilgang, man som pædagog har til barnet.

”For os er det en forståelsesramme, som vi kan bruge til at komme ind bag barnets adfærd og specielt i institutionsmiljøet, hvor der er meget fart på og ikke altid tid til det enkelte barn. Det er derfor, vi kalder det enneagrammetoden for børn,” siger Mettstine Hattesen.

I programmet kan du høre mere om det viljestærke barn og det fredsommelige barn, og hvad der som pædagog og forældre er særlig vigtigt at være opmærksom på i forhold til de børn.

Mettstine Hattesen arbejder blandt andet med lederudvikling og stressrådgivning, hvor hun bruger enneagrammet som en vigtig del af den professionelle værktøjskasse.

Jakob Florentz Horn er uddannet pædagog og er specialist inden for enneagrammets ni børnetyper, og hvordan man kan anvende det.

Se mere om enneagrammet for børn her.

Anja Kristine Hvidberg Olsen er fra Relationsformidlerne og Kompetenceuniverset. Hun er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og forfatter til flere bøger.

Medvirkende

Anja Kristine Hvidberg Olsen

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg og Ida Frisk Carstensen

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Følg Socialt Indblik

Medvirkende

Anja Kristine Hvidberg Olsen

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg og Ida Frisk Carstensen

Lyt til Socialt Indblik