Artikel

Kreative projekter skal hjælpe anbragte børn og unge til at knytte bånd

Plejebørn har brug for relationer, som ikke er betalte. Projekt ”Hobby venner” bringer plejebørn i kontakt med voksne, som deler deres kreative passion. Håbet er, at mødet om kreative projekter kan knytte bånd, der varer ved.

23. april 2021

Af Anne Anthon Andersen

anne@socialtindblik.dk

Illustrationer: Sille Jensen

Når man fordyber sig i at lave noget, man brænder for, kan man glide ind i en dyb selvforglemmelse i glædens land. Kreative projekter båret af lyst kan danne grundlag for, at anbragte børn kan finde hjem i sig selv og vinde tillid til at åbne sig for at knytte bånd til nye voksne.

Det er tanken bag projekt Hobby Venner, der skal bringe anbragte børn og unge i kontakt med voksne, som de deler hobby med. Bag projektet står hjælpeorganisationen Børnehjælpsdagen, som inviterer frivillige voksne til at melde sig til som hobby ven for i en aftalt periode at mødes med et barn eller ung mellem 11 og 17 år om en hobby, som begge brænder for.

Coronakrisen og nedlukningen af samfundet har styrket behovet for meningsfulde aktiviteter og menneskelige fællesskaber. Særligt for udsatte børn og unge, der i forvejen føler social utryghed og kæmper med ensomhed.

”Anbragte børn og unge har i endnu højere grad end andre børn brug for trygge og gode varige relationer. Og erfaringer fra tidligere projekter har vist, at det har afgørende betydning for anbragte børn og unge at opleve, at få lov at opbygge relationer til voksne, som ikke er betalt for at være sammen med dem”, siger psykolog Maria Deria, afdelingsleder i Børnehjælpsdagen.

vignet 1

Tilliden vågner i fælles passion

Forskning viser, at positive relationer, følelsen af fællesskab omkring medrivende aktiviteter båret af passion skaber trivsel og følelse af meningsfuldhed med livet.

Bag forskningen står blandt andre psykolog og ekspert i craft Anne Kirketerp, der har skrevet ph.d. om, hvordan det at skabe noget kreativt frigiver kemiske stoffer i hjernen, der bringer kroppen i ro og balance.

Hendes forskning viser også, at det at mødes om en fælles passion gør det lettere at være ubesværet sammen, og at håndværk kan knytte stærke tillidsbånd.

”Det er let at give og tage imod råd, når man bygger noget fysisk sammen. Det er meget sværere at være sammen med en fremmed, hvis man skal tale om noget sårbart og privat. At dele ud af det mest sårbare kræver tillid. Og man opbygger tillid, hvis man sammen har haft succes og sammen har delt en oplevelse, som var sjov og meningsfuld, som det er at skabe noget kreativt sammen”, siger hun.

Samtidig har hendes forskning vist, at håndarbejde og håndværk båret af lyst i sig selv er sundt for hjernen. Når vi lykkes med noget svært, producerer vi dopamin, hjernens belønningsstof. Dopamin er med til at regulere blandt andet serotonin, som er med til at regulere vores oplevede velvære og tilfredshed.

vignet 2

Samhørighed og succesoplevelser

Vi oplever desuden også samhørighed helt konkret, når vi sammen løser et problem. Og behovet for samhørighed er et af de tre grundlæggende psykologiske behov, alle har behov for at få tilfredsstillet.

”Det er meget let at få succesoplevelser, når vi laver noget vi brænder for, fordi det er sjovt at gå ud til grænsen af vores formåen og afprøve noget nyt. Det er dejligt at være fælles om at dele succesoplevelser – det er alle de mange billeder på sociale medier et godt eksempel på. Men for disse børn kan det være svært at få succesoplevelser at dele med andre, så forhåbningen er, at de kan de få det gennem dette projekt ved at opleve glæden ved at mødes om noget, man brænder for”, siger Anne Kirketerp, som har været rådgiver på projektet.

Til en start løber projekt Hobby Venner til slutningen af 2021, hvor hobby-vennerne mødes om at skabe noget sammen. Hos Børnehjælpsdagen håber direktør, Ina Thorndahl, at projektet skaber relationer, som kommer til at vare ved, fordi den fælles interesse bliver den lim, der gør det oplagt at blive ved med at mødes. Børnehjælpsdagen vil gøre det til en fast indsats, hvis projektet viser lovende resultater. 

vignet 3