Afsnit: 7

Når dagene er røde, gule eller grønne

De fleste kender nok til at have en dårlig dag. Eller en særlig god dag. Det gør børn også, og bliver de professionelle omkring børnene bedre til at spotte både de dårlige og gode dage, så kan de stille de rette krav og undgå konflikter.

Det mener cand.pæd. i pædagogisk psykologi og professionsbachelor i pædagogik Anja Kristine Hvidberg Olsen, der i podcasten ”Pædagogiske Kvarter” taler om røde, gule og grønne dage, og hvordan man som professionel kan bruge de begreber i den pædagogiske hverdag.

”Når vi bruger metoden og inddeler dagene i røde, gule eller grønne, kan vi blive bedre til at aflæse, hvad det er for nogle krav, vi kan stille både til børnene og til os selv de pågældende dage. Og på den måde kan vi komme uden om nogle af de der meget klassiske konflikter, der opstår mellem børn og voksne, hvis vi presser dem for meget i situationer, hvor de måske ikke har så meget overskud på kontoen,” siger Anja Kristine Hvidberg Olsen, der i podcasten fortæller, hvordan man spotter børnenes røde, gule eller grønne dage, og hvordan man tilpasser kravene til børnene.

”Jeg plejer at sige, at vores børn jo er vores smagsdommere. De viser os ret tydeligt både nonverbalt og med deres verbale initiativer, når vi kommer til at stille nogle krav, som måske ligger over det, vi faktisk kan forvente af dem. Nogle børn viser det ved for eksempel at sige nej nej, når vi kommer, eller de ignorerer os, når vi præsenterer et krav for dem. Hvis vi går ind og siger, ’du skal’, så er vi med til at optrappe en konflikt,” siger Anja Kristine Hvidberg Olsen.

Lyt med, og hør om de røde, gule og grønne dage.

Medvirkende

Anja Kristine Hvidberg Olsen, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og professionsbachelor i pædagogik

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Følg Socialt Indblik

Medvirkende

Anja Kristine Hvidberg Olsen, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og professionsbachelor i pædagogik

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg

Lyt til Socialt Indblik