Afsnit: 4

Professionel kærlighed kræver rammer – Samtale mellem Anne-Mette Sohn Jensen og Lise Bech Madsen, pædagog og daginstitutionsleder

Skal vi – og kan vi – elske de børn, som vi arbejder med som pædagoger? Og hvilke krav stiller det til vores faglighed og rammerne for arbejdet?

Det taler pædagog og daginstitutionsleder Lise Bech Madsen blandt andet om med Anne-Mette Sohn Jensen i en samtalen i podcastserien ”Forebyg omsorgstræthed”.

”Det at skulle turde elske børnene, det kræver, at man gør sig nogle overvejelser om, hvad har jeg egentlig af opgaver som professionel omsorgsgiver for de børn, jeg skal tage vare på. For jeg kan som leder jo ikke stille et krav om, at når du træder ind i min institution, så skal du elske børn. Men man skal gøre sig nogle overvejelser omkring det, at når børn er hos os i institutionen, så skal vi så vidt muligt kompensere for det, man ville have fået hjemme i sin familie. Og nogle gange får man jo ikke den nødvendige empati og omsorg i sin familie, og det giver os en endnu større opgave. Så på den måde, så tænker jeg faktisk, at vi skal kunne byde ind med meget tæt omsorg, vi skal byde ind med berøring, og vi skal give masser af knus og kram. Og i virkeligheden ofte til de børn, der ser mindst ud til at have brug for det,” siger Lise Bech Madsen, der bruger begrebet ’professionel kærlighed’.

Og for at kunne udvise den professionelle kærlighed skal både rammer for arbejdet og faglighed være på plads, mener hun.

”Jeg tror, omsorgstrætheden kommer, når man ikke kan være autentisk i opgaven. Og i treenigheden omkring intimitet, engagement og passion der ligger jo også det at kunne være sig selv, men med sin faglige viden. Vi skal jo ikke stille krav til børn om, at nu skal du komme og kysse mig farvel på kinden, inden du går hjem. Eller jeg vil gerne have et kram. Altså, vi skal jo hele tiden fagligt være klar over, hvad er det, barnet kalder på, og hvad er min opgave i forhold til at støtte barnets udvikling bedst muligt,” siger Lise Bech Madsen blandt andet.

I podcasten kan du høre mere om den professionelle kærlighed, og om hvordan Lise Bech Madsen arbejder med at forebygge omsorgstræthed i et job, der kræver at man bruger sig selv og sin empati.

Samtalen er den anden samtale i serien ”Forebyg omsorgstræthed”. I serien får du en række meget personlige samtaler mellem Anne-Mette Sohn Jensen og mennesker, der arbejder i omsorgsjobs. Anne-Mette taler med dem om, hvad de gør for at forebygge, at de bliver omsorgstrætte.

Anne-Mette Sohn Jensen er pædagog og cand.pæd. i pædagogisk psykologi, og så er hun forfatter til flere bøger, blandt andet bogen ”Omsorgstræthed – syv forebyggende principper”.

Medvirkende

Anne-Mette Sohn Jensen og Lise Bech Madsen

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Følg Socialt Indblik

Medvirkende

Anne-Mette Sohn Jensen og Lise Bech Madsen

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg

Lyt til Socialt Indblik