Afsnit: 3

Regeringen skal flytte sig på handicapområdet – Monica møder Christina Thorholm fra Radikale Venstre

Regeringen skal have højere ambitioner på handicapområdet. Visitationen skal bygge på ekspertise, og borgerne skal have bedre retssikkerhed. Det fortæller Christina Thorholm i podcasten ”Monica møder magten”, hvor Monica Lylloff fra bevægelsen #enmillionstemmer møder de, der har magten over social- og handicappolitikken.

”Som støtteparti til regeringen må vi sige, at vi har meget højere ambitionsniveau end det udspil, regeringen er kommet med. Vi mener ikke, at det reelt vil gøre en forskel for #enmillionstemmer og de børn, unge og familier, som lever med en hverdag, som for nogle er meget presset, fordi de ikke får den hjælp, de har brug for, siger Radikale Venstres socialordfører Christina Thorholm i podcasten.

Udspillet, som Christina Thorholm taler om, er regeringens handicapudspil ”Et liv med ligeværdige muligheder”, som regeringen kom med i foråret, og som har været udgangspunkt for forhandlingerne. Udspillet har blandt andet lagt op til en specialeplan, som Socialdemokratiets socialordfører i program 1 så som en afgørende hjørnesten til at skabe bedre retssikkerhed og hjælp til handicappede.

Udspillet kom, efter Rigsrevisionen udtrykte stor kritik af borgernes retssikkerhed på socialområdet, fordi det skaber en risiko for, at borgere med handicap ikke får de ydelser, som de er berettigede til.

Problemet ligger i visitationen

Men forhandlingerne har, ifølge Christina Thorholm, ikke flyttet sig afgørende i den rigtige retning.

Rigsrevisionen har peget på, at den manglende retssikkerhed skyldes strukturelle problemer i organiseringen af blandt andet visitationen, når borgerne har brug for hjælp, og ser visitationen og indgangen til hjælpen som helt afgørende. Monica Lylloff og bevægelsen #enmillionstemmer ser også strukturen som en helt afgørende udfordring og stillede sidste år et forslag om at flytte handicapområdet væk fra kommunerne. Et forslag som Radikale Venstre støttede.

En af knasterne i forhandlingerne er ifølge Christina Thorholm da også visitationen og strukturen.

”Oplevelsen er, at man som familie ikke får den hjælp, som man som familie vurderer er nødvendig. Vi synes simpelthen ikke, at der er fokus på den struktur i regeringens udspil. I regeringen vurderer man ikke, er der har været nogen kritik fra rigsrevisorerne, som de læser det. Og det synes jo fuldstændig paradoksalt, når det lyder så højt og klart. Vi har været i kontakt med rigtig mange organisationer her i processen, og de siger jo, at når man ikke tage fat på det, så vil vi hellere vente til, at partierne kan blive enige om at tage fat på lige netop det, at der skal være en større faglighed, en større sikkerhed og en større tryghed i en visitation, der beror på en fagligt kvalificeret vurdering, siger Christina Thorholm, der mener, sundhedsområdet og handicapområdet bør ligestilles, når borgernes behov for hjælp skal vurderes.

”Min oplevelse er, at det er i visitation, at problemet ligger. At sagsbehandleren ikke har nok viden om handicap. Og det er dér, at den store strukturelle forandring skal være. Hvis man sammenligner med sundhedsområdet, så ville man jo ikke acceptere, at hvis en læge sagde, det er denne behandling, du skal have, og nogen så siger nej, det skal jeg lige finde ud af, om jeg synes, er den rigtige. Den ’gatekeeperfunktion’ som man som læge har på sundhedsområdet, den funktion er vi jo også nødt til at have på handicapområdet. Det tror jeg er nødvendigt,” siger Christina Thorholm.

Bedre mulighed for at anke

Udover specialeplanen og ’gatekeeperfunktionen’ vil Christina Thorholm have mulighed for, at borgeren kan kræve en forklaring på, hvorfor kommunen ikke følger de anbefalinger, som specialister er kommet med.

Det er et princip, hvor kommunen skal forholde sig til de faglige dokumenter, der er i sagen, og komme med deres argumentation for, hvorfor de ikke følger dette og træffer en anden afgørelse. Så de ikke bare kan køre borgerne over. Det vil stille familierne bedre i en anke af afgørelsen, fordi så er det forklaret, hvad der er lagt vægt på, og hvad der ikke er lagt vægt på,” siger Christina Thorholm.

Det nye følg eller forklar-princip skal dog følges op med flere muligheder for, at borgerne kan få prøvet deres sag, samt en stærkere Ankestyrelse.

”De muligheder, Ankestyrelsen har i dag, hvor de kun kan forholde sig til processen og ikke afgørelsen, er ikke gode nok, siger Christina Thorholm.

Hun vil give Ankestyrelsen mulighed for, at borgere, der er uenige i kommunens afgørelsen, kan få såkaldt ’fuld prøvelse’, så Ankestyrelsen fremover også kan træffe afgørelse om, hvorvidt borgeren har fået den rette hjælp, og ikke kun hvorvidt selve processen – altså sagsbehandlingen – er foregået korrekt i kommunen.

Ikke afgørende inden et valg

Christina Thorholm mener ikke, at regeringen med handicapudspillet lever op til løfterne i regeringsgrundlaget. Og hun er klar til at takke nej til en politisk aftale, hvis ikke aftalen gør en markant forskel.

”Vi er nødt til at holde fast i bordkanten. Jeg vil ikke lave en aftale, før jeg kan høre, at de, det handler om, og organisationerne siger ’Okay, det er måske ikke det, vi allerhelst vil have, men det er i hvert fald så godt, så vi synes, at vi er nået et væsentlig skridt’. Om det så bliver før et valg, det er ikke det vigtigste, fordi det er så stort et problem og så vigtig et problem, vi skal løse,” siger Christina Thorholm.

I ”Monica møder magten” kan du høre hele samtalen mellem Monica Lylloff fra bevægelsen #enmillionstemmer og Christina Thorholm.

Medvirkende

Monica Lylloff og Christina Thorholm

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Følg Socialt Indblik

Medvirkende

Monica Lylloff og Christina Thorholm

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg

Lyt til Socialt Indblik