Afsnit: 65

Ser vi for hurtigt efter diagnoserne? Med Anja Kristine Hvidberg Olsen og Lars Rasborg

Er pædagoger og lærere for hurtige til at se efter en diagnose, når børn ikke trives? Ja, mener pædagog og børnepsykolog Lars Rasborg, der er gæst i ”Pædagogisk kvarter”, der sætter spørgsmålet om diagnoser til debat.

”Et barn er ikke kun sin adfærd, men også de dertil knyttede tanker og følelser, og den livssituation, som det hele udspiller sig i. Risikoen ved straks at tænke diagnose, det er, at man simpelthen overser, hvad det er for en livssituation, barnet er i. Hvad er det for nogle påvirkninger, barnet bliver udsat for både hjemme og ude? Hvordan kan barnets adfærd eventuelt forstås i lyset af de påvirkninger? Og hvad er der måske grund til at gøre anderledes omkring barnet?” siger Lars Rasborg, der rådgiver forældre til børn, der er på vej ind i en udredning for en diagnose.

Og det sker ifølge Lars Rasborg, at børnene efterfølgende ikke kommer videre i udredningen, fordi forskellige tiltag omkring barnet hjælper barnet.

Programmets faste ekspert Anja Kristine Hvidberg Olsen er enig i, at vi i dagtilbud og skole skal blive bedre til at se på barnets livsbetingelser. Men hun oplever også, at diagnoserne kan være vigtige at få frem.

”Jeg er 100 procent enig i, at vi skal begynde med at kigge rundt om barnet. At vi kigger på barnets livsbetingelser, og at vi kigget på vores tilgange, justerer dem og kravtilpasser alle de steder, hvor vi kan komme til for at se, om det kan virke. Men jeg står også stærkt på, at det kan være en kæmpe hjælp for barnet faktisk at få en diagnose, og at det også kan være en kæmpe hjælp fremover videre i livet,” siger Anja Kristine Hvidberg Olsen.

Hør, hvordan pædagoger og lærere kan blive bedre til at fokusere på barnets livsbetingelser frem for kun diagnoser, og hør debatten om, om vi har for meget fokus på diagnoser.

Lars Rasborg er ud over at være børnepsykolog og uddannet pædagog også forfatter til en række bøger, blandt andet bogen ”Metodevalg i en dynamisk pædagogisk praksis”. Du kan høre et længere program om den bog i vores serie ”PERSPEKTIV”. Programmet hedder ”Passer barnet ikke til den pædagogiske metode – eller er det omvendt?

Anja Kristine Hvidberg Olsen er fra Relationsformidlerne og Kompetenceuniverset. Hun er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og forfatter til flere bøger.

Medvirkende

Med Anja Kristine Hvidberg Olsen og Lars Rasborg

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg, redigering: Ida Frisk Carstensen

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Følg Socialt Indblik

Medvirkende

Med Anja Kristine Hvidberg Olsen og Lars Rasborg

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg, redigering: Ida Frisk Carstensen

Lyt til Socialt Indblik