Afsnit: 21

Vi stresser forældrene med involvering i skolens og dagtilbuddets opgaver

Det er vigtigt at involvere forældre i skole og dagtilbud. Men det kan også tage overhånd. Og når det gør det, så risikerer det at ramme de udsatte forældre og elever. Det mener Anja Kristine Hvidberg Olsen, der er cand.pæd. i pædagogisk psykologi og fast ekspert i podcasten ”Pædagogisk Kvarter”.

”Jeg ved, at forældreinvolveringen har de bedste intentioner. Det er tænkt som noget, der skulle udligne uligheden i skolen, når vi klæder forældrene på til at kunne samarbejde omkring barnet og gøre nogle af de samme ting i hjemmet, som vi gør i skolen. Men det ender nemt med at skabe en kløft mellem børn og forældre i skolen,” siger Anja Kristine Hvidberg Olsen, der altså frygter, at det stik imod intentionen bliver de forældre med få ressourcer, der bliver taberne, når der bliver skruet op for forældreinvolveringen med møder, arrangementer og mange beskeder i Aula-indbakken.

”Det kommer meget nemt til at tilgodese de privilegerede forældre. Dem, der har tiden og kompetencer til at kunne håndtere al den her information. Og når man ikke kan det, så bliver det jo meget sårbart. Fordi vi alle gerne vil være gode forældre. Og vi ved, at det er børnene, det falder tilbage på,” siger Anja Kristine Hvidberg Olsen.

Hun mener, at man som lærer eller pædagog skal overveje, hvornår, hvordan og hvor meget forældrene skal involveres. Og hvem det gavner.

”Når noget bliver svært, så er det nemt at lægge handlemulighederne uden for os selv og bruge Aula som en forlænget arm eller en slags fjernbetjening: ”Kan du lige tale med dit barn om det?” Men forældrene har ikke nogen fjernbetjening til deres børn i skolen. Der er forældre, der sidder lige nu med daglige beskeder om, hvor umulige deres børn er. Men prøv lige at tænkte på de livsbetingelser, det barn får. Det får både skældud og korrektioner i skolen, og så kan det ellers få en tur til, når forældrene åbner Aula. Det er uhensigtsmæssigt, og der er ikke nogen, der bliver klogere af det,” siger Anja Kristine Hvidberg Olsen.

I programmet giver hun en række gode råd til, hvordan man kan arbejde med at gøre forældreinvolveringen mere overskuelig og nemmere at håndtere for forældrene. Og derved opnå bedre kommunikation og samarbejde.

Medvirkende

Kristine Hvidberg Olsen

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Følg Socialt Indblik

Medvirkende

Kristine Hvidberg Olsen

Musik

Johannes Elslo

Grafik

Sille Jensen

Tilrettelæggelse

Niels Svanborg

Lyt til Socialt Indblik