2. maj 2024

Børn, der oplever vold mellem de voksne i hjemmet, klarer sig dårligere i skolen

Hvert fjerde barn, der har overværet vold mellem de voksne i hjemmet, har ikke gennemført folkeskolens afgangsprøve. Børnene har et højere skolefravær, opnår et lavere karaktergennemsnit og er oftere end deres jævnaldrende mistænkt for kriminalitet.

Det fremgår af rapporten ”Psykisk vold i hjemmet” fra Børns Vilkår, som efterlyser en selvstændig straffelovsparagraf, der kriminaliserer vold begået i et barns nærvær.

”Det er bekymrende, når der foregår vold omkring børn og unge i hjemmet. Meget tyder på, at det har mindst lige så store konsekvenser for børns trivsel, som hvis de var direkte udsat for volden. Der bør derfor ikke være tvivl om, at vold i et barns nærvær er psykisk vold, som skal tages alvorligt – særligt når det går ud over fx uddannelse, som er en af de allermest beskyttende faktorer for, at udsatte børn og unge får et stabilt voksenliv,” siger Anne Kappelgaard Bove, specialkonsulent i Børns Vilkår.

Mere end hver tiende elev i en 8. klasse angiver ifølge rapporten at have oplevet vold mellem de voksne i hjemmet. Størstedelen (76 pct.) af de elever har også selv været direkte ofre for vold i hjemmet.

Samme tendens ses i samtaler på BørneTelefonen om psykisk vold, men mange af de børn, der rækker ud, ved ikke selv, at de er udsat for psykisk vold, og at det har været strafbart i fem år. Nogle oplever, at omgivelserne negligerer, når de fortæller om psykisk vold. Andre børn undlader at fortælle om volden af frygt for ikke at blive taget alvorligt.  

”Det kan have livslange konsekvenser for børn at overvære vold i hjemmet, men så længe det ikke er selvstændigt strafbart, kan det være svært for børn at vide, at det, de oplever og mærker som ubehageligt, er forkert. Det er et svigt af børn. Svigtet bliver større, når vi endda ved, at vold mellem voksne i hjemmet ofte også udvikler sig til vold mod børnene”, siger Anne Kappelgaard Bove.

Del artikel