Event

Kom til åbent redaktionsmøde hos Socialt Indblik

For redaktionen på Socialt Indblik er det vigtigt at få idéer, tanker og viden fra vores læsere og lyttere. For hvis vi skal være relevante at læse og lytte til, så kræver det, at vi som journalister selv er i stand til at lytte.

Vil du være med til at debattere efterværn?

Socialt Indblik sætter i den næste tid særligt fokus på efterværn gennem en række artikler. Efterværn skal sikre anbragte unge en tryg bro fra anbringelse ind i voksenlivet, men oftest er det helt tilfældigt, om tidligere anbragte får støtte, når de fylder 18 år.

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold