Event

Socialt Indblik på Folkemødet

Socialt Indblik giver særligt stemmer til de levede erfaringer i årets folkemødeprogram, der tæller 22 arrangementer på de tre dages Folkemøde.

Sådan sikrer vi børn og unges stemme i deres egen historie. Kom til Socialt Indblik Live

Når fagprofessionelle beskriver udsatte børn og unge er de med til at definere børn og unges selvfortælling. For de ord og perspektiver, vi vælger, definerer opfattelsen af virkeligheden. Til vores Socialt Indblik Live kan du og dine kolleger blive klogere på konkrete metoder og erfaringer med, hvordan man kan styrke børn og unges stemme i myndighedernes sagsbeskrivelser af dem.

Kom til åbent redaktionsmøde hos Socialt Indblik

For redaktionen på Socialt Indblik er det vigtigt at få idéer, tanker og viden fra vores læsere og lyttere. For hvis vi skal være relevante at læse og lytte til, så kræver det, at vi som journalister selv er i stand til at lytte.

Vil du være med til at debattere efterværn?

Socialt Indblik sætter i den næste tid særligt fokus på efterværn gennem en række artikler. Efterværn skal sikre anbragte unge en tryg bro fra anbringelse ind i voksenlivet, men oftest er det helt tilfældigt, om tidligere anbragte får støtte, når de fylder 18 år.

Ikke mere indhold

Ikke mere indhold