Artikel

Housing First: Ny lov skaber motivation, men flere kommuner mangler boliger og kompetencer

Illustration af Sille Jensen

Ny lov skaber incitament for at sætte skub i Housing First-tilgangen ude i kommunerne. Men selvom motivationen er til stede, er der også barrierer. Blandt andet mangler der boliger i flere af de store kommuner. Hos Hjem til Alle alliancen giver man med en ny platform kommunerne en håndsrækning.

5. oktober 2023

eva@socialtindblik.dk

Illustration: Sille Jensen

sj@socialtindblik.dk

Den 1. oktober trådte en ny lov i kraft, der skal give kommunerne større incitament til at finde en permanent bolig og give bostøtte til hjemløse – og dermed sætte skub i den såkaldte housing first-tilgang.

Indtil den 1. oktober har kommunerne fået et tilskud til at dække udgifterne til herbergsophold og forsorgshjem. Den nye lov betyder, at kommunerne kun kan få tilskud til disse ophold i fire måneder, og tre måneder, når loven er fuldt indfaset. Herefter skal refusionen gå til at give borgeren specialiseret støtte i egen bolig.

FAKTA

Ny lov skal skubbe til, at kommunerne implementerer Housing First

I november 2021 indgik et flertal i Folketinget aftalen Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed, der skal fremme implementeringen af Housing First i landets kommuner.

Med aftalen blev der blandt andet afsat 150 mio. kr. til midlertidigt at kunne nedsætte huslejen til 3.500 kr./md. i op til 1.800 eksisterende almene boliger.

Den 1. oktober vedtog folketinget en ny lov, der blandt andet betyder, at man omlægger refusionsordningen, så den statslige refusion efter 90 dage på et herberg overgår til specialiseret bostøtte.

Hos Hjem til Alle alliancen ser de allerede nu, at den nye lov skubber til, at kommunerne lægger deres hjemløseindsats om.

”Det er et kæmpe skridt, at der er kommet et økonomisk incitament. Selvom man længe har vidst, at housing first-tilgangen virker, er kun cirka otte procent af de hjemløse blevet tilbudt indsatsen. Det økonomiske incitament har sat gang i omstillingen ude i kommunerne,” siger Kira West, der er direktør hos Hjem til Alle alliancen.

Hun fremhæver, at den nye lov kan give kommunerne økonomiske gevinster. En plads på et Herberg koster omkring 550.000 kr. pr. år, mens en Housing First-indsats i eget hjem koster mellem 40.000 og 130.000 kr. pr. år.

Men selvom kommunerne er motiverede for at komme i gang, der er penge at spare – og flere kommuner allerede har vist, at det lader sig gøre, er der også barrierer, fortæller Kira West.

I nogle af de større byer, og særligt i København, hvor en fjerdedel af de hjemløse har hjemkommune, mangler der betalbare boliger.

”Det har hjulpet, at det med hjemløsereformen fra sidste år blev muligt at søge tilskud til nedsættelse af huslejen. Men det er stadig en udfordring.”

I nogle af de mindre kommuner er udfordringen i højere grad, at der mangler kapacitet og kompetencer til at give den nødvendige bostøtte.

”Det er ikke noget, man bare lige løser. Det kræver organisering på tværs af forvaltninger og systematisk samarbejde med blandt andet boligforeninger, hjemløsetilbud og psykiatri – og det kræver, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer. Er man en mindre kommune, kan det være en udfordring at opbygge en specialiseret hjemløseindsats, fordi medarbejderne også har mange andre opgaver,” siger hun.

FAKTA

Housing First

Housing First er en tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager bostøtte.

Det er grundopfattelsen i Housing First, at boligen er en basal menneskeret. Det er derfor vigtigt at sikre boligsituationen for at skabe den tryghed, der er en forudsætning for at forbedre livsbetingelserne og skabe sociale netværk for mennesker med psykisk sygdom, misbrug osv.

Borgeren får social bostøtte, når han/hun flytter i egen bolig. Denne støtte tager udgangspunkt i en af de tre evidensbaserede metoder: Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT). Hvilken metode, der bruges, afhænger af kompleksiteten af borgernes støttebehov.

Godt i gang med Housing First?

godtigang-housingfirst.dk kan man som kommune hente gode råd til, hvordan man griber omstruktureringen til Housing First an.

Hjælp til at omstille indsatsen

Selvom mange af udfordringerne langt fra lader sig løse med et snuptag, er der, ifølge Kira West, redskaber, der kan hjælpe på vej. Derfor har Hjem til Alle alliancen skabt platformen godtigang-housingfirst.dk, hvor der er gode råd til kommuner, der lige nu river sig selv i håret for at finde vej.

”Blandt andet kan man finde råd til, hvordan man skaber gode anvisningsaftaler med boligforeninger, hvordan man skaber overblik over kommunens hjemløsepopulation – og hvordan man strukturerer samarbejdet på tværs,” fortæller Kira West.