28. september 2023

Ny rapport afslører svigt og mistrivsel blandt børn og unge

Rekordmange anmeldelse af vold mod børn, udsatte unge, der ikke gennemfører folkeskolen og flere børn, der bliver mobbet og føler sig ensomme.

Statusrapporten ”Svigt af Børn i Danmark”, som Børns Vilkår og Trygfonden i dag udgiver for syvende år i træk, er dyster læsning.

Rapporten samler den nyeste viden om, hvor mange børn i Danmark der lider under svigt fra enten deres nærmeste, fra fagpersoner omkring dem, fra myndigheder eller fra det omgivende samfund i øvrigt.

”Med denne rapport får vi igen præsenteret sort på hvidt, hvor mange børn og unge der bliver svigtet. Rapporten demonstrerer både omfanget af svigt i hjemmet og afdækker alvorlige myndighedssvigt. Begge dele tydeliggør, at der er for store huller i det sociale sikkerhedsnet. Børn og unge skal kunne regne med, at nogen griber dem, når deres primære omsorgspersoner svigter,” siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Rapporten viser:

Antallet af anmeldelser om fysisk vold mod børn var sidste år det højeste antal i anmeldelsesstatistikkens historie. Særligt i aldersgruppen 7-12 år er der sket en stigning i antallet af ofre for fysisk vold.

Sidste år var 4.478 børn under 18 år ofre i sager om fysisk vold, der blev anmeldt. Men da der for en del af børnene blev foretaget flere anmeldelser indenfor det samme år, er det samlede antal voldsepisoder 5.568.

Mange udsatte unge gennemfører ikke folkeskolen. Det viser en ny opgørelse baseret på tal fra Danmark Statistik, som er en del af rapporten. Den viser, at 6 ud af 10 udsatte unge ikke går op til de afsluttende prøver i 9. klasse. De, der gør, klarer sig gennemsnitligt dårligere end deres klassekammerater.

Ved afgangsprøven i 9. klasse sidste skoleår lå karakterniveauet i gennemsnit to karakterpoint lavere for udsatte unge end for deres jævnaldrende.

Flere børn og unge føler sig ensomme, viser den trivselsmåling, som rapporten også inkluderer. Den viser, at hver ottende elev i 4.-9. klasse har oplevet at blive mobbet det seneste skoleår, mens hver fjerde elev har følt sig ensom. Det er den højeste andel siden den første trivselsmåling i 2014.

Læs hele rapporten her.

Del artikel