Vi er stadig bekymrede for de unge med dobbeltdiagnoser

En ny politisk aftale vil skabe et nyt integreret tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser. Ifølge aftalen vil i alt ca. 9.200 blive omfattet af det nye tilbud. Men aftalen gælder ikke unge under 18 år eller fx unge med autisme. Det er bekymrende, og derfor er der behov for handling, skriver Susanne Pihl Hansen og Trine Ry, der er projektledere i UngeAlliancen.

30. maj 2023

Af Trine Ry og Susanne Pihl Hansen, projektledere i UngeAlliancen

Del indlægget

I sidste uge indgik KL, Danske Regioner og staten en økonomiaftale for det kommende år. Dermed kan regionerne påbegynde udviklingen af et nyt integreret tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser pr. 1. januar 2024. Ifølge aftalen vil i alt ca. 9.200 blive omfattet af det nye tilbud – ud af de ca. 40.000, som VIVE for et par år siden estimerede er ramt af dobbeltdiagnoser. 

I pressemeddelelsen, der blev sendt ud efterfølgende, var hovedbudskabet: ”NU er der endelig fundet en løsning for nogle af de mest sårbare og udsatte mennesker i Danmark.”

Det er rigtigt godt, at i hvert fald 9.200 mennesker med dobbeltdiagnoser nu får en dør, som de kan gå ind ad, og at ansvaret for hvem, der skal hjælpe dem psykiatrisk, er placeret.  

Men en del af de unge under 25 år, som UngeAlliancen repræsenterer, vil IKKE kunne gå ind ad denne dør. Aftalen gælder nemlig ikke unge under 18 år eller fx unge med autisme. 

Dertil kommer, at målgruppen for det nye regionale tilbud vil være mennesker med dobbeltdiagnoser i alderen 18-100 år. Der er ikke særskilt fokus på de unge i alderen 18-25 år. Men vi ved fra efterhånden tonsvis af forskning og erfaringer fra praksis gennem de sidste mange år, at det sjældent er tilstrækkeligt at give en 19-årig det samme tilbud som en 50-årig. 

Det ved vi bl.a. fra rusmiddelbehandlingsområdet, hvor der gennem de sidste årtier er udviklet kvalificerede kommunale og private behandlingstilbud samt særlige metoder (fx MOVE), direkte målrettet til unge, netop fordi de unge ikke af sig selv gik ind ad døren eller fik tilstrækkelig kvalificeret hjælp i voksen-rusmiddelbehandling. 

Det ved vi også fra fx beskæftigelsesområdet, hvor man pt er i gang med at udvikle IPS-forløb (Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte) for unge, netop fordi de unge ikke passer ind i IPS-forløb for voksne. 

Og det ved vi også fra psykiatrien, hvor fx APU på Stolpegaarden, Region H (ambulant tilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser), pt. er i gang med et metodeudviklingsprojekt, støttet af Helsefonden: Her er målet at afprøve en mere håndholdt og fleksibel tilgang mhp. at få flere unge under 25 år i behandling – og for at få de unge til at gennemføre behandlingsforløb. For det viste en evaluering, foretaget af VIVE, nemlig, at der var behov for. (Kirkegaard, VIVE, 2022)

En særlig målgruppe

Unge ER en særlig målgruppe, fordi de er unge og befinder sig i en særlige livsfase og udviklingsperiode. De har – forhåbentlig – et langt liv foran sig, og ikke et langt levet liv bag sig. 

Den indsats, man tilbyder de unge, ER derfor nødt til at være tilpasset de unges særlige behov, bl.a. behovet for en langt mere håndholdt og fleksibel indsats samt en aktiv inddragelse af forældre. Målet må være at få de unge tilbage til et liv med familie, venner, job og uddannelse. 

Endelig kan vi også godt være bekymrede for, at den tilgang, som vil blive vægtet i det nye dobbeltdiagnose-tilbud, vil være den lægefaglige/sundhedsfaglige/psykiatriske, mens den socialfaglige og pædagogiske tilgang vil få en mindre stærk stemme/rolle i den nye indsats. Det er bekymrende, netop fordi der ofte vil være brug for en håndholdt – og også pædagogisk – indsats til de unge.

Hver gang UngeAlliancen har været til møde med politikere og beslutningstagere og har rejst denne problematik, er vi blevet mødt med stor forståelse. Vi får ret i, at vi har en pointe: De unge ER en særlig målgruppe. 

Men ofte bliver forståelsen efterfulgt af denne bemærkning: ”Ja, men nu er vi jo nødt til liiige at få nogle erfaringer på voksenområdet, før vi også kan se på særskilte tilbud til unge …”

Problemet med den bemærkning er bare, at selv kort tid, set i systemets optik, er utrolig lang tid i et ungt menneskes liv. Ungdomstiden kommer ikke igen.

Det er nu og her, der er brug for hjælp. Det er nu og her, der er brug for handling. Før problemerne udvikler sig til det endnu værre og rækker langt ind i voksenlivet.

Om UngeAlliancen

UngeAlliancen består af unge og forældre med personlige erfaringer samt fagpersoner, forskere og NGO´ere, der med støtte fra Helsefonden arbejder for, at unge med psykiske vanskeligheder og samtidigt problematisk brug af rusmidler skal have relevant og rettidig hjælp, så de får mulighed for at udvikle sig og leve et tilfredsstillende liv med familie, venner, uddannelse og job. 

Læs mere her: www.ungealliancen.dk