25. maj 2023

Markant social ulighed i alle aspekter af kræftforløbet

Hvis du har en kort uddannelse, lav indkomst, eller bor alene, har du større sandsynlighed for at klare dig dårligere igennem et kræftforløb end kræftpatienter med flere ressourcer.

Hvad angår overlevelse efter kræft, har patienter med kort uddannelse eller lav indkomst dårligere chancer for overlevelse, næsten uanset hvilken kræftform de er diagnosticeret med, i forhold til patienter med lang uddannelse eller høj indkomst.

Dette mønster ses også for visse typer af børnekræft. Blandt børn diagnosticeret med 11 forskellige kroniske sygdomme var den sociale ulighed i dødelighed mest udtalt for børn
med en kræftdiagnose.

Den nye, opdaterede udgave ’Social Ulighed i kræft i Danmark’ inkluderer 74 nye undersøgelser og viser, at der stadig er huller i vores viden om social ulighed i kræft. Blandt andet er der kun få undersøgelser, der belyser social ulighed inden for sjældne kræftformer. Der mangler også viden om social ulighed i tiden fra første symptom på kræft og frem til diagnosen.

”Der er et stort behov for en mere systematisk overvågning af, hvilke grupper af patienter der bruger og har gavn af sundhedstiltag. Man kan bedst sætte ind og rette op, når vi ved, hvordan uligheden kommer til udtryk og har gode data på det,” siger forskningschef i Kræftens Bekæmpelse, professor Mads Melbye, i en pressemeddelelse.

Behov for mere viden

Hvidbogen er den eneste udgivelse, der samler viden og data om ulighed i kræft i Danmark. Det fremgår af den, at der er behov for opdateret viden. Den viden, vi har, er hullet og forældet.

”Undersøgelserne af f.eks. palliation og rehabilitering er basereret på patienter, som modtog palliation eller rehabilitering for 10-15 år siden. Det er et problem, fordi den viden nok ikke længere afspejler virkeligheden,” siger Mads Melbye.

Regeringen fremlagde tirsdag en stor sundhedspakke, og som led i den igangsættes arbejdet med den næste kræftplan, Kræftplan V. Det faglige oplæg til kræftplanen skal bl.a. have fokus på ulighed i kræft.

Det er positivt, at regeringen har ambitioner om at gøre op med ulighed i kræft, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker.

“Hvis uligheden skal mindskes, må man give endnu mere hjælp til dem, der i dag får mindst hjælp, nemlig de mest sårbare patienter. Der er brug for mere proaktive og strukturerede indsatser på tværs af egen læge, kommunen og hospitalet. Tilbud om forebyggelse og mere sundhed skal nå ud til alle dem, der ikke selv opsøger tilbuddene,” siger Jesper Fisker.

Del artikel