23. februar 2023

Mere end halvdelen af FOA-medlemmerne under 40 år føler sig utilstrækkelige på jobbet

Stress, utilstrækkelighed og følelsesmæssig belastning præger i særdeleshed gruppen af FOA-medlemmer under 40 år. Næsten halvdelen overvejer at søge mod en ny branche.

Det viser en ny spørgeundersøgelse, som FOA har gennemført blandt 4.354 medlemmer.

Undersøgelsen viser, at hvert tredje FOA-medlem under 40 år føler sig stresset i meget høj eller høj grad.

FOA stiller blandt andet en række spørgsmål, som de opgør som ”følelsen af utilstrækkelighed”, fordi borgerne/børnene ikke får den hjælp, omsorg eller service, medlemmerne synes er rimelig. I rapporten er kun opgivet tallene for aldersgrupperne og ikke samlet. Af dem under 40 har 58 procent følelsen af utilstrækkelighed enten ”hver dag” (22 procent), ”flere gange om ugen” (20 procent) eller ”hver uge” (16 procent).

Knap halvdelen (45 procent) af medlemmerne under 40 år overvejer at forlade deres fag eller branche.

Del artikel