20. april 2023

Skoler forsømmer undervisning til børn med skolevægring

Kun seks ud af ti skoler giver alle børn med skoleværing den undervisning, de har krav på.

Det viser en rundspørge til 268 folkeskoler foretaget af fagbladet Folkeskolen.

Her svarer 41 procent af skolerne, at de ikke gennemfører sygeundervisning med alle de elever, som har behov for det. 

Ifølge loven skal elever, der har et omfattende fravær fra undervisningen på grund af sygdom eller psykisk mistrivsel, tilbydes sygeundervisning enten online, i hjemmet eller på skolen.

Men på 16 procent af skolerne modtager de skolevægrende elever overhovedet ikke sygeundervisning, mens 18 procent af skolerne lykkes med at give sygeundervisning til en begrænset del af deres elever med registreret skolevægring.

Den manglende undervisning er et stigende problem. 46 procent af skolerne svarer, at antallet af elever med behov for sygeundervisning er steget de seneste fem år. Kun på fire procent af skolerne er behovet blevet mindre.

Læs også artiklen: Forsker i skolevægring: “Jeg savner et perspektiv, der tager børns oplevelse af mistrivsel for gode varer”

Del artikel