6. juni 2023

Statsrevisorer kritiserer indsats i psykiatrien

Både ministerium, kommuner og regioner får hård kritik af Statsrevisorerne for ikke at sikre et sammenhængende forløb for borgere med psykiske lidelser og sociale behov.

Statsrevisorernes skriver: 

”Statsrevisorerne kritiserer og finder det meget utilfredsstillende, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet, regionerne og kommunerne ikke har sikret, at borgere med indlæggelser i psykiatrien og efterfølgende ophold i sociale botilbud har modtaget det lovpligtige sammenhængende forløb i forbindelse med deres udskrivning. 

Statsrevisorerne skal særligt pege på, at regionerne i 73 procent af de 4.483 undersøgte sager ikke har overholdt psykiatrilovens krav om, at borgere skal udskrives fra indlæggelse med en udskrivningsaftale.” 

Statsrevisorerne har hæftet sig ved følgende undersøgelsesresultater:

  • Rigsrevisionens gennemgang af 90 tilfældigt udvalgte sager har vist, at der kun i 19 tilfælde var udarbejdet en udskrivningsaftale, og at ingen af disse aftaler levede op til indholdskravene i vejledningen til psykiatriloven.
  • Regionerne har for 81 procent af indlæggelsesforløbene, hvor borgeren var hjemløs ved udskrivningen, udskrevet borgeren uden en udskrivningsaftale.
  • Borgere med psykiske lidelser og lange ophold på herberger har i 68 procent af tilfældene opholdt sig på et herberg, der ikke er godkendt til borgere med psykiske lidelser.

https://www.ft.dk/da/statsrevisorerne/nyheder/2023/06/beretning_17_2022

Del artikel