2. marts 2023

Unge bliver skræmt væk fra lærer- og pædagoguddannelsen, når de arbejder som vikarer i faget

Mange unge stifter bekendtskab med arbejdet som pædagog, lærer eller social- og sundhedsassistenter via vikarjob i deres sabbatår. Men det får dem ikke til at vælge at tage en uddannelse inden for faget. Tværtimod.

En ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at omkring halvdelen af de unge svarer, at deres oplevelser har afskrækket dem fra at vælge en uddannelse inden for faget.

Sidste år blev cirka 60.000 optaget på en videregående uddannelse, og hele 42 procent af dem havde brugt hele eller dele af deres sabbatår på at arbejde i en daginstitution, på en skole eller i ældreplejen.

  • 45 procent af dem, der arbejdede som pædagogmedhjælper, svarer, at jobbet afskrækkede dem fra videre uddannelse til pædagog.
  • 47 procent af lærervikarerne blev afskrækket fra læreruddannelsen.
  • 49 procent af dem, der arbejdede i ældreplejen, blev afskrækket fra at tage en SOSU-uddannelse.

Men der er da også dem, der bliver interesserede i jobbet inden for faget. Det gjorde:

  • 30 procent af lærervikarerne
  • 31 procent af pædagogmedhjælperne
  • 23 procent af dem, der arbejdede i ældreplejen.
Del artikel